GY.I.K. Nem kapott választ kérdésére? Elérhetőségek
Alapértelmezett színséma Nagykontrasztú színséma
Keresés
Főoldal
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma
Ügyfélszolgálati Portálja
Egyházi nyilvántartással kapcsolatos tájékoztató
A 2012. január 1-jén hatályba lépett új egyházi törvény alapján a bevett egyházak nyilvántartása bírósági hatáskörből átkerült az egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért felelős miniszter (jelenleg az emberi erőforrások minisztere) hatáskörébe.
 
Az egyházi nyilvántartással kapcsolatban a következő kérelem nyomtatványok tölthetők le:
 
  1. Bejelentés a nyilvántartásba vételhez szükséges adatokról »
  2. Változás bejelentési kérelem a bevett egyház nyilvántartásba vett adataiban bekövetkezett változásról »
  3. Kérelem a bevett egyház nyilvántartásból való törlése iránt »
  4. Kérelem a bevett egyház nyilvántartásban szereplő adatainak igazolására »
  5. Kérelem a belső egyházi jogi személy nyilvántartásba vételéhez »
  6. Változás bejelentési kérelem a belső egyházi jogi személy nyilvántartásba vett adataiban bekövetkezett változásról »
  7. Kérelem a nyilvántartásba vett belső egyházi jogi személy nyilvántartásból való törlése iránt »
  8. Kérelem a belső egyházi jogi személy nyilvántartásban szereplő adatainak igazolására »
 
Kivonat iránti kérelmet a bevett egyház/belső egyházi jogi személy bejelentett képviselőjének szükséges aláírnia, illetve aláírhatja az is, aki erre meghatalmazással rendelkezik a bejelentett képviselőtől.
 
A kérelmet postán (Emberi Erőforrások Minisztériuma 1884 Budapest, Pf. 1.) vagy személyesen (Budapest, V. ker., Báthory u. 10. Emberi Erőforrások Minisztériuma, Egyházi Koordinációs és Kapcsolattartási Főosztályon) lehet leadni hétfőtől csütörtökig minden nap 8-16.30 óráig, pénteken 8-14 óráig. Illetékes: az Egyházi Koordinációs és Kapcsolattartási Főosztály; cím: 1054 Budapest Báthory utca 10. Telefon: (1) 795-4134; (1) 795- 4641, az eljárás díjmentes.
 
A kivonatot postai úton kézbesítjük, igény esetén személyesen is átveheti a bevett egyház/belső egyházi jogi személy bejelentett képviselője, vagy aki az átvételre meghatalmazással rendelkezik a bejelentett képviselőtől.
 
A nyilvántartásba nem vett belső egyházi jogi személy jogi személyiségét a bevett egyház egészének vagy legfőbb szervének, vagy az adott belső egyházi jogi személy közvetlen felettes egyházi szervének a miniszternél bejelentett képviselője vagy a bevett egyház belső szabálya szerint erre feljogosított tisztségviselője igazolja.
 
A miniszteri hatáskörben vezetett – folyamatosan frissülő – egyházi nyilvántartás ezen a linken tekinthető meg.
 
A témával kapcsolatos legfontosabb jogszabályok:
  • a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 16-18. §-ai valamint,
  • az egyházi elismerésről és az egyházi jogi személyek jogállásának és működésének sajátos szabályairól szóló 295/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet 6-15. §-ai.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
Ügyfélszolgálat
Lábléc
Székhely: 1055 Budapest V. Szalay u. 10-14. (Bejárat Honvéd utca - Szalay utca sarok)
Telefon: szociális és családtámogatási ügyekben: (06-1) 795-3168

oktatási és egészségügyi ügyekben: (06-1) 795-4755Link küldés
.
Cikk nyomtatás