GY.I.K. Nem kapott választ kérdésére? Elérhetőségek
Alapértelmezett színséma Nagykontrasztú színséma
Keresés
Főoldal
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma
Ügyfélszolgálati Portálja
Köztársasági ösztöndíj

Az oktatásért felelős miniszter köztársasági ösztöndíjat adományoz – tanévenként, a felsőoktatási intézmények javaslata alapján – a kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő, tudományos diákköri munkában, illetve szakmai téren kimagasló teljesítményt nyújtó hallgatók részére egy tanév időtartamára (10 hónapra).

 

A köztársasági ösztöndíj adományozásának rendjét és feltételeit a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet tartalmazza.

 

A pályázatot az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet alapján a felsőoktatási intézmények írják ki, majd a bírálatot követően – a Korm. rendelet 24. § (2) és (4) bekezdése értelmében – az intézmény szenátusa tesz javaslatot a miniszter részére az ösztöndíj adományozására.

 

A pályázatot ahhoz a felsőoktatási intézményhez kell benyújtania a hallgatónak, ahol hallgatói jogviszonnyal rendelkezik (a helyben közzétett pályázati felhívásnak megfelelően).

 

A köztársasági ösztöndíj-pályázat benyújtására jogosult az államilag támogatott – magyar állami (rész)ösztöndíjas – illetve költségtérítéses, teljes idejű (nappali tagozatos) alapképzésben, mesterképzésben illetve osztatlan képzésben részt vevő hallgató, az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 10. § (3) valamint 24. § (3) bekezdésének megfelelően.

 

A jogorvoslati kérelmet illetve a fellebbezést a hallgató felsőoktatási intézményéhez kell benyújtani.

 

A köztársasági ösztöndíj folyósítására jogosult az államilag támogatott – magyar állami (rész)ösztöndíjas – illetve költségtérítéses, teljes idejű (nappali tagozatos) alapképzésben, mesterképzésben illetve osztatlan képzésben részt vevő hallgató, az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 10. § (3) valamint a 24. § (3)-(6) bekezdésének megfelelően. Az adott tanévre elnyert köztársasági ösztöndíj csak az adott tanévben folyósítható, a jogosultsági feltételek megléte esetén.

 

A köztársasági ösztöndíj összege havonta 34 ezer forint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nftv.) 114/D § (1) bekezdésének megfelelően.

 

A köztársasági ösztöndíj egy tanévre (10 hónapra) szól, amennyiben a hallgató jogviszonya alapján jogosult ezen ösztöndíj folyósítására az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 10. § (3) valamint a 24. § (3)-(6) bekezdése szerint. Intézményváltás esetén az ösztöndíjat az az intézmény folyósítja a hallgatónak, amelyben hallgatói jogviszonnyal rendelkezik; az új jogviszony létesítésekor a hallgatónak jeleznie kell a fogadó intézményben az adott tanévre vonatkozó köztársasági ösztöndíjra való jogosultságot.

Link küldés
.
Cikk nyomtatás
Ügyfélszolgálat
Lábléc
Székhely: 1055 Budapest V. Szalay u. 10-14. (Bejárat Honvéd utca - Szalay utca sarok)
Telefon: szociális és családtámogatási ügyekben: (06-1) 795-3168

oktatási és egészségügyi ügyekben: (06-1) 795-4755Link küldés
.
Cikk nyomtatás