GY.I.K. Nem kapott választ kérdésére? Elérhetőségek
Alapértelmezett színséma Nagykontrasztú színséma
Keresés
Főoldal
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma
Ügyfélszolgálati Portálja
A 2014. április 6. napjára kitűzött országgyűlési képviselő-választás fontosabb eljárási határidői és határnapjai a közigazgatási és igazságügyi miniszter 3/2014. (I. 20.) KIM rendelete alapján
2014. február 17-én meg kell állapítani
a névjegyzékben a nemzetiség választópolgáraként szereplő választópolgárok számát.
Ennek megállapításakor
a nemzetiségi választópolgárként a központi névjegyzékben az országgyűlési képviselők
választására is kiterjedő hatállyal nemzetiségi választópolgárként szereplő választópolgárokat kell figyelembe venni.
Az igénylést követően haladéktalanul, de legkorábban 2014. február 17-én át kell adni
az igényelt mennyiségű ajánlóívet.
A Nemzeti Választási Iroda jelölő szervezetként nyilvántartásba vett országos önkormányzat részére ingyenesen átadja az előzőek szerint megállapított nemzetiségi választópolgárok nevét és lakcímét.
2014. február 17-ig meg kell küldeni
az értesítőt a szavazóköri névjegyzékbe vételről annak a választópolgárnak, aki legkésőbb 2014. február 7-én a szavazóköri névjegyzékben szerepel. Az értesítőt a választópolgár értesítési címére, ennek hiányában lakcímére kell megküldeni.
(Nemzeti Választási Iroda)
A helyi választási iroda az értesítő átadásával vagy megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe történt
felvételéről azt a választópolgárt, aki 2014. február 7-ét követően kerül a település szavazóköri névjegyzékébe.
2014. február 23-án 16.00 óráig meg kell választani
az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság három tagját és legalább két póttagját
(az országgyűlési egyéni választókerület székhelye szerinti település képviselő-testülete dönt)
2014. március 2-án 16.00 óráig
a jelölő szervezetként nyilvántartásba vett országos nemzetiségi önkormányzat a február 17-ei adatátadást követően névjegyzékbe vett választópolgárok adatait tartalmazó kiegészítő adatszolgáltatást igényelhet
Legkésőbb 2014. március 3-án 16.00 óráig be kell jelenteni
az egyéni választókerületi jelöltet
2014. március 3-án, 16.00 óra után
a bejelentett jelöltek – annak a jelöltnek a kivételével,
amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen elutasították – sorrendjének sorsolása
(országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság)
 
Legkésőbb 2014. március 4-én 16.00 óráig kell bejelenteni
az országos listát
Legkésőbb 2014. március 4-én 16.00 óráig visszavonhatja
a jelölő szervezet a listát, illetve a listán szereplő jelölt jelölését
2014. március 4-én, 16.00 óra után
A Nemzeti Választási Bizottság a bejelentett listák – annak a listának a kivételével, amelynek nyilvántartásba
vételét jogerősen elutasították – sorrendjét kisorsolja
2014. március 17-én 16.00 óráig meg kell választani
a szavazatszámláló bizottság három tagját és szükséges számban póttagokat
(a települési önkormányzat képviselőtestülete dönt)
2014. március 21-én 16.00 óráig kell bejelenteni
a választási bizottság megbízott tagját
2014. március 21-én 16.00 óráig benyújtott kérelem alapján
az értesítő, valamint a szavazóköri névjegyzék tartalmazza a választópolgár nemzetiségének megjelölését, ha a választópolgár kérte, hogy az országgyűlési
képviselők választásának névjegyzékére is kiterjedő hatállyal szerepeljen nemzetiségi választópolgárként a központi
névjegyzékben
2014. március 27-én 16.00 óráig kell bejelenteni
A külképviseleti megfigyelőt a Nemzeti Választási Bizottságnál
2014. április 4-én 16.00 óráig meg kell érkeznie
az átjelentkezésre irányuló kérelemnek a helyi választási irodához
2014. április 4-én 16.00 óráig meg kell érkeznie
választópolgár mozgóurna iránti kérelmének
ahhoz a helyi választási irodához, amelynek
szavazóköri névjegyzékében szerepel (vagy 2014. április 6-án, legkésőbb 15.00 óráig kell megérkeznie a szavazatszámláló bizottsághoz. )
A mozgóurna iránti kérelmet a helyi választási iroda legkésőbb 2014. április 4-én bírálja el.
2014. április 4-én 16.00 óráig bekövetkező változások átvezetése, a szavazóköri névjegyzék és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékének lezárása
Nemzeti Választási Iroda
Legkésőbb 2014. április 5-én a lezárt szavazóköri névjegyzék és
a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékének kinyomtatása
helyi választási iroda
2014. április 6-ig nem lehet
szavazókör határát és sorszámát, továbbá
település határát és elnevezését, utcanevet, házszámot, helyrajzi számot megváltoztatni.
2014. április 22-ig hozzáférhetőek a helyi választási iroda számára a választáson szavazati joggal rendelkező választópolgárok központi névjegyzékben
nyilvántartott adatai
a Nemzeti Választási Iroda teszi hozzáférhetővé
Legkésőbb 2014. április 25-én a választás országos listás eredményének megállapítása
Nemzeti Választási Bizottság
2014. július 5-ig kell megőrizni
a szavazólapokat – ha a választás eredményével összefüggő büntetőeljárás nincsen folyamatban – a helyi választási
irodában.
 
2014. július 7-én meg kell semmisíteni
választási iratokat – a jegyzőkönyvek kivételével. A jegyzőkönyvek első
példányát a Magyar Nemzeti Levéltárnak 2014. július 5-ét követően kell átadni.
 
2014. július 7-én meg kell semmisíteni
a kinyomtatott szavazóköri névjegyzéket, az ajánlóíveket és a mozgóurnát igénylő választópolgárok kinyomtatott jegyzékét
2014. július 7-én törölni kell
A szavazóköri névjegyzéknek és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékének az adatait; a nemzetközi megfigyelő személyes adatait a nemzetközi megfigyelők nyilvántartásából
 
A választási kampány
 
  • A választási kampányidőszak 2014. február 15-től 2014. április 6-án 19.00 óráig tart.
  • A szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától számított 150 méteres távolságon belül – közterületen – választási kampánytevékenység 2014. április 6-án nem folytatható.
  • 2014. április 6-án választási gyűlés nem tartható.
  • 2014. április 6-án politikai reklámot nem lehet közzétenni.
  • A közvélemény-kutatást végző személy abba az épületbe, amelyben a szavazóhelyiség van, 2014. április 6-án nem léphet be.
  • A plakátot az, aki elhelyezte vagy akinek érdekében elhelyezték, 2014. május 6-án 16.00 óráig köteles eltávolítani
 
A jelölő szervezet rendelkezésére bocsátott adatok kezelése
 
  • A Ve. 153. §-a szerinti adatszolgáltatás adatait a Ve. 132. §-a szerint nyilvántartásba vett jelölőszervezetnek legkésőbb 2014. április 6-án 16.00 óráig kell megsemmisítenie, és az erről készült jegyzőkönyvet három napon belül, 2014. április 6-án történő megsemmisítés esetén 2014. április 9-én 16.00 óráig át kell adnia az adatszolgáltatást teljesítő választási irodának.
  • A Ve. 255. § (3) bekezdése szerinti adatszolgáltatás adatait a jelölő szervezetként jogerősen nyilvántartásba vett országos nemzetiségi önkormányzatnak legkésőbb 2014. április 6-án 16.00 óráig kell megsemmisítenie, és az erről készült jegyzőkönyvet három napon belül, 2014. április 6-án történő megsemmisítés esetén 2014. április 9-én 16.00 óráig át kell adnia a Nemzeti Választási Irodának.
 
Budapest, 2014. január 21.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
Ügyfélszolgálat
Lábléc
Székhely: 1055 Budapest V. Szalay u. 10-14. (Bejárat Honvéd utca - Szalay utca sarok)
Telefon: szociális és családtámogatási ügyekben: (06-1) 795-3168

oktatási és egészségügyi ügyekben: (06-1) 795-4755Link küldés
.
Cikk nyomtatás