GY.I.K. Nem kapott választ kérdésére? Elérhetőségek
Alapértelmezett színséma Nagykontrasztú színséma
Keresés
Főoldal
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma
Ügyfélszolgálati Portálja
Információk a nemzetiségi önkormányzatok feladattípusú támogatásokkal kapcsolatban

Nemzetiségi önkormányzatok feladatalapú támogatása

 

Jogszabály: 428/2012 (XII. 29.) Kormányrendelet (Támr.)

 

Jogosult: minden működő nemzetiségi önkormányzat, mely tárgyév január 5-ig megküldi a tárgyévet megelőző év 4 testületi ülés jegyzőkönyvét valamint a 1 közmeghallgatásának jegyzőkönyvét az illetékes kormányhivatal részére

 

A kormányhivatalok részére megküldött jegyzőkönyveket a kormányhivatalok január 15-ig küldik meg a feladatalapu@emmi.gov.hu címre.

 

A kormányhivatalok által továbbított jegyzőkönyveket Támogató (EMMI és közreműködő EMET) feldolgozza és a Támr. 1. sz. mellékletét képező szempontrendszer szerint pontszámmal látja el.

 

A pontszámokat a Támogató a kormany.hu honlapon február 15-ig teszi közzé.

 

Ezt követően 15 napos jogvesztő határidőn belül az érintett nemzetiségi önkormányzat észrevételt tehet a részére megállapított pontszámmal kapcsolatosan. Az észrevétel részletes indokolásához csatolni kell minden - az elbíráláshoz szükséges releváns dokumentumot (mellékletet, hiánypótlást, esetlegesen igazoltan megküldött, de meg nem érkezett és emiatt el nem bírált jegyzőkönyvet).

 

A Támogató az észrevételeket megvizsgálja és március 15-ig közzéteszi a végleges pontszámok alapján kalkulált támogatási összegeket, valamint haladéktalanul intézkedik a támogatások utalásáról.

Link küldés
.
Cikk nyomtatás
Ügyfélszolgálat
Lábléc
Székhely: 1055 Budapest V. Szalay u. 10-14. (Bejárat Honvéd utca - Szalay utca sarok)
Telefon: szociális és családtámogatási ügyekben: (06-1) 795-3168

oktatási és egészségügyi ügyekben: (06-1) 795-4755Link küldés
.
Cikk nyomtatás