GY.I.K. Nem kapott választ kérdésére? Elérhetőségek
Keresés
Főoldal
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma
Ügyfélszolgálati Portálja

Kitöltési útmutató a közérdekű önkéntes tevékenység bejelentésére szolgáló adatlaphoz

Ad 1. pont e) alpont: Kérjük, amennyiben Önök nem költségvetési szerv, hagyja ezt a pontot kitöltetlenül.

 

Ad 1. pont f) alpont: Kérjük, amennyiben Önök nem cégként működő szervezet, hagyja ezt a pontot kitöltetlenül.

 

Ad 2. pont b) alpont: Kötelezően kitöltendő. Ha esetleg nincsen konkrét beosztása a szervezetnél, a „kapcsolattartó” megjelölés beírása szükséges.

 

Ad 3. pont a) alpont: Ezt a pontot akkor legyen szíves kitölteni, ha (a székhelytől eltérő) telephelyén is kíván közérdekű önkéntest foglalkoztatni. Amennyiben az Önök szervezete nem rendelkezik telephellyel, legyen szíves ezt a pontot kitöltetlenül hagyni.

 

Ad 3. pont b) és c) alpont: Ideírható a fogadó szervezet telefonos vagy elektronikus elérhetősége, amennyiben különbözik a 2. pontban megadott kapcsolattartó elérhetőségeitől.

 

Ad 3. pont d) alpont: Beírható minden olyan egyéb információ (pl. weboldal címe), amit a szervezet nyilvántartásba kíván vetetni.

 

Ad 4a. pont: Azokat a konkrét tevékenységeket legyenek szíves megjelölni, melyeket az önkéntesek végeznek majd.

 

Ad 5. pont: Amennyiben az Önök válasza igen, úgy legyenek szívesek pontos címet/helyrajzi számot megadni az építési engedélyköteles-tevékenység végzésének helyét illetően.

 

Ad 6. pont: Ezt a pontot akkor szükséges kitölteni, ha kíván 18. életévét be nem töltött közérdekű önkéntest foglakoztatni, hiszen a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Köt) 4. § (1) bekezdése már tíz éves kortól lehetővé teszi közérdekű önkéntes tevékenység végzését. Fontos! A 18. életévét be nem töltött személy közérdekű önkéntes tevékenysége nem összekeverendő a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben szabályozott közösségi szolgálattal. A közösségi szolgálat szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása. Független a közérdekű önkéntes tevékenységtől, nem igényli a fogadó szervezet Köt. szerinti regisztrációját. (Bővebb információ: www.kozossegi.ofi.hu)

 

Szükséges mellékletek: a kitöltött, aláírt, eredeti adatlap mellé a különböző szervezetek esetében a következő mellékletek csatolandók:

 

helyi önkormányzat

nemzetiségi önkormányzat

költségvetési szerv

felsőoktatási intézmény

csak az adatlap szükséges

helyi önkormányzatok társulása

társulási megállapodás másolata

egyházi jogi személy

30 napnál nem régebbi, eredeti igazolás arról, hogy jogszerűen működik

közhasznú szervezet

közhasznú minősítéssel nem rendelkező civil szervezet

a létesítő okirat másolata, 30 napnál nem régebbi, eredeti törvényszéki kivonat

szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltató intézmény

a kormányhivatal által kiadott működési engedély másolata

egészségügyi szolgáltató

egészségügyi hatóság által kiadott működési engedély másolata

köznevelési intézmény

muzeális intézmény

nyilvános könyvtár

közlevéltár

közművelődési intézmény

alapító okirat másolata

 

A Minisztérium hivatalból kikéri a 30 napnál nem régebbi, eredeti törvényszéki kivonatot, illetve cégkivonatot. Önök csak abban az esetben mellékeljék, ha rendelkezésükre áll. Ezzel meggyorsítható az ügyintézés.

 

Postacím:

Emberi Erőforrások Minisztériuma, Esélyteremtési Főosztály

1055 Budapest, Szalay u. 10-14.

 

Ha bármilyen egyéb kérdése merül fel a regisztrációval kapcsolatban, kérjük, hívja az Emberi Erőforrások Minisztériumának Esélyteremtési Főosztályát a +36-1-79-55-493-as telefonszámon.

Link küldés
.
Cikk nyomtatás

Lábléc

Székhely: 1054 Budapest V. Szemere u. 6. (Bejárat Honvéd utca 13-15. felől)
Telefon: szociális ügyekben: (06-1) 795-3168

oktatási és egészségügyi ügyekben: (06-1) 795-4755


Adatvédelmi tájékoztató

Link küldés
.
Cikk nyomtatás