GY.I.K. Nem kapott választ kérdésére? Elérhetőségek
Alapértelmezett színséma Nagykontrasztú színséma
Keresés
Főoldal
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma
Ügyfélszolgálati Portálja
Drogmegelőzési és koordinációs feladatok

1. A Nemzeti Drogmegelőzési Koordinációs Osztály kodifikációs feladatai keretében:

 1. kidolgozza a kábítószer-fogyasztás visszaszorításával, mérséklésével, illetve megelőzésével (a továbbiakban együtt: a kábítószer-probléma kezelése) kapcsolatos – más közigazgatási szerv, illetve a minisztérium más szervezeti egységének feladat- és hatáskörébe nem tartozó – jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök szakmai koncepcióját;
 2. vizsgálja az a) pont szerinti jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök szakmai megalapozottságát, hatását, és figyelemmel kíséri hatályosulásukat.

 

2. A Nemzeti Drogmegelőzési Koordinációs Osztály koordinációs feladatai keretében:

 1. koordinálja a kábítószer-probléma kezelésével összefüggő, több ágazatot érintő programok kialakítását és végrehajtását;
 2. ellátja a Kábítószerügyi Koordinációs Tárcaközi Bizottság működtetésével kapcsolatos feladatokat,
 3. részt vesz a Kábítószerügyi Tanács működtetésének koordinációjával kapcsolatos feladatok ellátásában.

 

3. A Nemzeti Drogmegelőzési Koordinációs Osztály nemzetközi és európai uniós feladatai körében:

 1. ellátja az EKTB 45. sz. Kábítószerügyi szakértői munkacsoport irányítását és működtetését;
 2. elkészíti az ENSZ Kábítószer-ellenőrzési és Bűnmegelőzési Hivatala számára megküldendő jelentéseket;
 3. koordinálja a Nemzetközi Kábítószer-ellenőrző Testület számára megküldendő jelentések elkészítését, illetve folyamatos munkakapcsolatot tart fenn a Kábítószer és Kábítószer- függőség Európai Megfigyelő Központjával;
 4. ellátja, illetve koordinálja Magyarország európai uniós tagságából, valamint a visegrádi országok együttműködéséből és egyéb nemzetközi tagságból eredő további kábítószerügyi feladatokat, valamint összehangolja az egységes hazai álláspont kialakítását és képviseletét;
 5. ellátja a két- és többoldalú, államközi szerződésekből, vegyes bizottsági megállapodásokból eredő kábítószer-probléma kezelésével kapcsolatos feladatokat;
 6. kapcsolatot tart a Nemzetközi Kábítószer Adatszolgáltató Információs és Kapcsolattartó Központtal (Reitox Focal Point).

 

4. A Nemzeti Drogmegelőzési Koordinációs Osztály funkcionális feladatai körében a költségvetés előkészítése során részt vesz a kábítószer-fogyasztás visszaszorításával kapcsolatos költségvetési előirányzatok tervezésében, kidolgozza azok szakmai tartalmát, és figyelemmel kíséri felhasználásukat.

 

5. A Nemzeti Drogmegelőzési Koordinációs Osztály egyéb feladatai körében:

 1. szakmai irányítási feladatkörében:
  1. a Nemzeti Stratégia és cselekvési tervei keretében kidolgozza a kábítószer-probléma kezelését szolgáló szakmai irányokat, fejlesztési koncepciókat és programokat, valamint összehangolja és figyelemmel kíséri az azokban foglalt feladatok megvalósulását;
  2. közreműködik a kábítószer-probléma kezelésével összefüggő kereslet- és kínálatcsökkentési feladatok ellátásában, egészségfejlesztési feladatok megvalósításában, koordinálja a drogprevenciós tevékenységet;
  3. közreműködik a kábítószer-használók és -függők ellátásával kapcsolatos feladatokban;
  4. meghatározza a kábítószer-megelőzéssel kapcsolatos területek szakmai felügyeleti rendszerét;
  5. együttműködik a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet drogprevenciós feladatokért felelős szervezeti egységével és egyéb háttérintézményekkel.
 2. elkészíti a Kormány, illetve az Országgyűlés tájékoztatását szolgáló jelentéseket;
 3. támogatási, fejlesztési feladatai körében:
  1. közreműködik a kábítószer-probléma kezelésével kapcsolatos pályázatok lebonyolításában,
  2. gondoskodik a szakmai szervezeti egység tevékenységi köréhez kapcsolódó szerződések, megállapodások előkészítésével, szabályszerűségük biztosításával, illetve nyilvántartássukkal kapcsolatos feladatokról;
  3. gondoskodik a szakmai szervezeti egység tevékenységi köréhez kapcsolódó szerződések, megállapodások előkészítésével, szabályszerűségük biztosításával, illetve nyilvántartássukkal kapcsolatos feladatokról;
  4. kialakítja a kábítószer-fogyasztás kezelését elősegítő nemzetközi források felhasználásának szakmai tartalmát, részt vesz a nemzetközi finanszírozású programok szakmai monitorozásában;
 4. a drogprevenció kapcsán együttműködik a Köznevelés-fejlesztési Főosztállyal és a Népegészségügyi Főosztállyal;
 5. segíti és értékeli a kábítószer probléma kezelését célzó intézkedéseket, azok megvalósítását, valamint javaslatokat fogalmaz meg a módszertani fejlesztésekre és a szakterületet érintő kutatásokra vonatkozóan;
 6. ellátja a minisztérium kábítószer-megelőzéssel és a kábítószerügyi koordinációval kapcsolatos, más közigazgatási szerv vagy a minisztérium más szervezeti egységének feladat- és hatáskörébe nem tartozó feladatait.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
Ügyfélszolgálat
Lábléc
Székhely: 1055 Budapest V. Szalay u. 10-14. (Bejárat Honvéd utca - Szalay utca sarok)
Telefon: szociális és családtámogatási ügyekben: (06-1) 795-3168

oktatási és egészségügyi ügyekben: (06-1) 795-4755Link küldés
.
Cikk nyomtatás