GY.I.K. Nem kapott választ kérdésére? Elérhetőségek
Keresés
Főoldal
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma
Ügyfélszolgálati Portálja

Nemzetközi vonatkozások

A Tanács 2021 januárjában jóváhagyta az Európai Unió drogstratégiáját, amely meghatározza az EU 2021–2025 közötti időszakra vonatkozó drogpolitikájának kereteit és prioritásait. A stratégia célja az egészségfejlesztés, a társadalmi stabilitás és a biztonság magas szintjének biztosítása, és a tudatosság növelése. E stratégia alapján a Tanács cselekvési tervet készít, amely konkrét intézkedéseket fogalmaz meg e prioritások elérése érdekében.


Ezzel a stratégiával az EU és tagállamai megerősítik elkötelezettségüket a bizonyítékokon alapuló, átfogó és kiegyensúlyozott megközelítés mellett a kábítószer-kereslet és -kínálat csökkentése iránt, amelynek középpontjában az emberi jogok megőrzése áll. Ugyanakkor ez a stratégia felhasználja a COVID-19 járvány okozta kábítószerekkel kapcsolatos válságból levont tanulságokat, és jövőorientált megközelítést alkalmaz, előmozdítva a kutatást, az innovációt és az előrelátást, hogy hatékonyabban tudjon reagálni a növekvő kihívásokra, és előre tudja őket látni.


A kábítószer-kínálat csökkentése / fokozott biztonság célja alatt a stratégia a tiltott kábítószer-piac minden aspektusát megcélozza, és magában foglalja a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények, különösen a szervezett bűnözés megelőzését, visszatartását és megzavarását igazságügyi és bűnüldözési együttműködés, hírszerzés, tiltás, elkobzás, nyomozások és határigazgatás révén. Ezt a területet kiemelten kezelik a 2013–2020-as stratégiához képest, hogy válaszolni tudjon az európai drogpiacok kihívást jelentő fejleményeire. Kihívást jelent a különféle kábítószer-típusok elérhetősége, az egyre nagyobb lefoglalások, a növekvő erőszak, a kábítószer-kereskedelemből származó hatalmas nyereség, valamint a közösségi média, az internet és a darknet használata az illegális kábítószer-kereskedelemben. Ezek a jelenségek a COVID-19 járvány alatt tovább erősödtek.


A kábítószer-kereslet csökkentése szakpolitikai terület egy sor kölcsönös megerősítő intézkedésből áll, beleértve a megelőzést, a korai felismerést és a beavatkozást, a tanácsadást, a kezelést, a rehabilitációt, a társadalmi reintegrációt és a helyreállítást. Ezeknek az intézkedéseknek meg kell felelniük a helyi társadalmi viszonyoknak és a célpopuláció igényeinek, tudományos bizonyítékokra kell, hogy épüljenek, valamint biztonságosnak és hatékonynak kell lenniük. A COVID-19 járvány fokozottan rávilágított ezen intézkedések folyamatosságának biztosítására.


Új, dedikált fejezet szól a kábítószerrel kapcsolatos károk kezeléséről, amely a felhasználókra, a társadalomra és a börtönökbe kerülőkre vonatkozó intézkedéseket tartalmaz, az esetleges egészségügyi és társadalmi kockázatok és károk megelőzésére vagy csökkentésére. Olyan szempontokat ölel fel, mint a kábítószerrel összefüggő fertőző betegségek előfordulásának csökkentése, a túladagolások és a kábítószerrel összefüggő halálesetek megelőzése, valamint a kényszerítő szankciók alternatíváinak biztosítása.


A stratégia három átfogó témát is meghatároz a szakpolitikai területek támogatására:

  • Nemzetközi együttműködés: az EU szerepének fokozása az emberközpontú és az emberi jogokra orientált drogpolitika terén, globális közvetítőként harmadik országokkal, régiókkal és nemzetközi szervezetekkel folytatott együttműködés során, a fejlesztésorientált drogpolitika és az alternatív fejlesztési intézkedések iránti elkötelezettség erősítésével.
  • Kutatás, innováció és előrelátás: a szükséges átfogó kutatási és előrejelzési kapacitások biztosítása az EU-nak és a tagállamoknak a kábítószer-kihívások agilisabb és proaktívabb módon történő kezelése érdekében, növelve a felkészültséget a jövőbeli kihívásokra való válaszadásra.
  • Koordináció, irányítás és végrehajtás: a stratégia optimális végrehajtásának biztosítása, ideértve a Kábítószer és a Kábítószer-függőség Európai Megfigyelőközpontja (EMCDDA) és az Europol kulcsfontosságú intézkedését is, bevonva a civil társadalmat, és ennek eléréséhez megfelelő forrásokat biztosítva uniós és nemzeti szinten.

Európai Unió 2021-2025 közötti Drog Stratégiája és Cselekvési terve


Releváns linkek a fenti témában:

https://www.consilium.europa.eu/hu/press/press-releases/2020/12/18/council-approves-the-eu-drugs-strategy-for-2021-2025/

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14178-2020-INIT/en/pdf


Link küldés
.
Cikk nyomtatás

Lábléc

Székhely: 1055 Budapest V. Szalay u. 10-14. (Bejárat Honvéd utca - Szalay utca sarok)
Telefon: szociális ügyekben: (06-1) 795-3168

oktatási és egészségügyi ügyekben: (06-1) 795-4755


Adatvédelmi tájékoztató

Link küldés
.
Cikk nyomtatás