GY.I.K. Nem kapott választ kérdésére? Elérhetőségek
Keresés
Főoldal
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma
Ügyfélszolgálati Portálja

Egyházi nyilvántartással kapcsolatos tájékoztató

A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló sarkalatos 2011. évi CCVI. törvény (Ehtv.) alapján a bevett egyházak - valamint azon belső egyházi jogi személyek, amelyek vonatkozásában az illetékes egyházi főhatóság ezt kéri - nyilvántartása az egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért felelős miniszter (jelenleg a miniszterelnök általános helyettese) hatáskörébe tartozik.

Az egyházi nyilvántartással kapcsolatos kérelmek vonatkozásában a következő nyomtatványok tölthetők le:

  1. Bejelentés a nyilvántartásba vételhez szükséges adatokról »
  2. Változásbejelentési kérelem a bevett egyház nyilvántartásba vett adataiban bekövetkezett változásról »
  3. Kérelem a bevett egyház nyilvántartásból való törlése iránt »
  4. Kérelem a bevett egyház nyilvántartásban szereplő adatainak igazolására »
  5. Kérelem a belső egyházi jogi személy nyilvántartásba vételéhez »
  6. Változás bejelentési kérelem a belső egyházi jogi személy nyilvántartásba vett adataiban bekövetkezett változásról »
  7. Kérelem a nyilvántartásba vett belső egyházi jogi személy nyilvántartásból való törlése iránt »
  8. Kérelem a belső egyházi jogi személy nyilvántartásban szereplő adatainak igazolására »

Kivonat iránti kérelmet a bevett egyház/belső egyházi jogi személy bejelentett képviselőjének szükséges aláírnia, illetve aláírhatja az is, aki erre meghatalmazással rendelkezik a bejelentett képviselőtől.

A kérelmet postán (Miniszterelnökség 1357 Budapest, Pf.: 6.) vagy személyesen lehet leadni hétfőtől csütörtökig minden nap 8-16.30 óráig, pénteken 8-14 óráig. Illetékes: a Miniszterelnökségen belül az Egyházi Koordinációs és Kapcsolattartási Főosztály; cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Telefon: (1) 795-6202; (1) 795- 4641, (1) 795- 4052, az eljárás díjmentes.

A kivonatot postai úton kézbesítjük, igény esetén személyesen is átveheti a bevett egyház/belső egyházi jogi személy bejelentett képviselője, vagy aki az átvételre meghatalmazással rendelkezik a bejelentett képviselőtől.

A miniszteri nyilvántartásban nem szereplő belső egyházi jogi személy jogi személyiségét a bevett egyház egészének vagy legfőbb szervének, vagy az adott belső egyházi jogi személy közvetlen felettes egyházi szervének a miniszternél bejelentett képviselője vagy a bevett egyház belső szabálya szerint erre feljogosított tisztségviselője igazolja.

A miniszteri hatáskörben vezetett – folyamatosan frissülő – bevett egyházi nyilvántartás ezen a címen tekinthető meg:

https://egyhaz.me.gov.hu

A fentieken túl a miniszter a bíróságtól kapott tájékoztatás alapján a jogi személyiséggel rendelkező vallási közösségekről is tájékoztató jelleggel nyilvános, elektronikus adatbázist vezet, amely a következő címen érhető el:

https://kormany.hu/miniszterelnokseg/szakmai-oldalak

A témával kapcsolatos fontosabb jogszabályok:

  • az Ehtv. 16-18. §-ai valamint,
  • a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény végrehajtásáról szóló 231/2019. (X. 4.) Korm. rendelet 11-19. §-ai.

Link küldés
.
Cikk nyomtatás

Lábléc

Székhely: 1054 Budapest V. Szemere u. 6. (Bejárat Honvéd utca 13-15. felől)
Telefon: szociális ügyekben: (06-1) 795-3168

oktatási és egészségügyi ügyekben: (06-1) 795-4755


Adatvédelmi tájékoztató

Link küldés
.
Cikk nyomtatás