GY.I.K. Nem kapott választ kérdésére? Elérhetőségek
Alapértelmezett színséma Nagykontrasztú színséma
Keresés
Főoldal
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma
Ügyfélszolgálati Portálja
Előadó-művészeti szervezetek állami támogatási rendszere

Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvényben (a továbbiakban: Emtv.) szabályozott, 2013. költségvetési évtől alkalmazott támogatási rendszer alapjául a minősített előadó-művészeti szervezetek körének meghatározása szolgál. E kört a minősített előadó-művészeti szervezetek körének meghatározásáról szóló 5/2012. (VI. 15.) EMMI rendelet tartalmazza. Az előadó-művészeti szervezetek a minősítés érdekében az Emtv-ben rögzített eljárásrend szerint minden évben felülvizsgálatra kerülnek.

 

A nemzeti és kiemelt körbe tartozó, nem állami fenntartású szervezetek támogatása normatív úton (a fenntartó/támogató önkormányzatokat, valamint az egyes szervezeteket a költségvetési törvényben nevesítve), az Emtv. 5/B. § (2) bekezdésében meghatározott felosztási szabályzat alapján meghatározottak szerint, míg a körön kívül eső, nyilvántartott előadó-művészeti szerveztek támogatása pályázati úton történik. (Az egyes szervezeteket, fenntartókat megillető támogatási összegek mértékének meghatározására a mindenkori költségvetési törvényben kerül sor.)

 

A támogatási rendszer részletszabályait az Emtv. 15-20. §-a tartalmazza.

Link küldés
.
Cikk nyomtatás
Ügyfélszolgálat
Lábléc
Székhely: 1055 Budapest V. Szalay u. 10-14. (Bejárat Honvéd utca - Szalay utca sarok)
Telefon: szociális és családtámogatási ügyekben: (06-1) 795-3168

oktatási és egészségügyi ügyekben: (06-1) 795-4755Link küldés
.
Cikk nyomtatás