GY.I.K. Nem kapott választ kérdésére? Elérhetőségek
Alapértelmezett színséma Nagykontrasztú színséma
Keresés
Főoldal
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma
Ügyfélszolgálati Portálja
Gyakran feltett kérdések

Hallottam arról, hogy központilag meghatározták, hogy milyen minimális teljesítménnyel lehet felvételt nyerni. Igaz ez?


A hatályos jogszabályok alapján alapképzésre, osztatlan képzésre jelentkezők számára a minimális pontszám 280, a felsőoktatási szakképzésre jelentkezők számára 240 pont, a mesterképzésre jelentkezőknek pedig 50 pont. Ennél gyengébb teljesítménnyel senkit sem vesznek fel, ezt a felvételi tájékoztató is tartalmazza. 41 szak esetén magasabb a magyar állami ösztöndíjas képzésekre történő felvétel feltételeként meghatározott minimális pontszám-követelmény, mint az általános minimum. Ezeket minden év decemberében a Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatóban hozzák nyilvánosságra így minden jelentkező tájékozódhat arról, hogy ezeken a szakokon az állami ösztöndíjas képzéshez milyen teljesítményt kell elérnie. Ilyen szak többek között a jogász, a kommunikáció és médiatudomány, a nemzetközi gazdálkodás, a pszichológia, a gyógypedagógia, a turizmus-vendéglátás.


Egyforma elvek alapján történik a besorolás az alapképzésre, osztatlan képzésre, felsőoktatási szakképzésre és a mesterképzésre?


Igen, mert a felvételi jelentkezés alapján pontszámban kifejezve meg kell határozni a jelentkező teljesítményét, figyelembe kell venni az általa meghatározott jelentkezési sorrendet, és azokon a szakokon a kapacitást, ahová jelentkezett. Egy lényeges különbség azonban van: a mesterképzésre jelentkezők esetében nincs központilag meghatározott felvételi pontozás, az intézményi hatáskör.


Hogyan kapom meg a hivatalos értesítést arról, hogy felvettek?


A felvételi ponthatárok megállapítását követően az Oktatási Hivatal hozza meg az úgynevezett besorolási döntést, amely azt tartalmazza, hogy a megjelölt jelentkezési helyek közül hová vehetik fel a jelentkezőt. A besorolási döntés a www.felvi.hu honlap e-felvételi szolgáltatása keretében nézhető meg, és az le is tölthető. Erről minden jelentkező kap tájékoztatást elektronikus levélben. Ezt követően a jelentkezők természetesen a felsőoktatási intézményektől kapják meg a felvételi értesítést, és a beiratkozással kapcsolatos tudnivalókat.


Mit tehetek, ha nem vettek fel?


A jelentkező a besorolási döntésről szóló határozattal szemben, annak közlésétől számított 15 napon belül jogszabálysértésre hivatkozva közigazgatási pert indíthat az Oktatási Hivatal, mint alperes ellen. A keresetlevelet a jogvita eldöntésére illetékes Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címezve, de az Oktatási Hivatalhoz elküldve kell benyújtani – E-felvételi felületén, vagy az Ügyfélkapun keresztül elektronikusan, vagy postai úton (3 példányban) a felvételi eljárásban megadott postacímre.

2019-ben július végén hirdetik ki az általános felsőoktatási felvételi eljárás ponthatárait.

 

Ha nem vesznek fel az elsőként bejelölt szakra, csak a másodikra, van-e lehetőségem még módosítani a sorrenden, ha időközben úgy döntenék, hogy szívesebben mennék a harmadik helyen bejelölt egyetemre?


A jelentkezési sorrend módosítására minden általános felvételi eljárásban adott év július elejéig van lehetőség. A felvételi döntés során a jelentkező ott nyer felvételt, ahol először eléri a megadott ponthatárt.


Át lehet-e menni egyik egyetemről a másikra? Például, ha a szegedi orvosira vesznek fel, át tudok-e menni később a budapestire?


A hallgató a tanulmányaihoz kapcsolódó résztanulmányok folytatása céljából másik felsőoktatási intézménnyel vendéghallgatói jogviszonyt létesíthet, továbbá kérheti átvételét azonos, illetve másik felsőoktatási intézmény ugyanazon képzési területhez tartozó szakjára. A kérelmek teljesítésének feltételeit a fogadó felsőoktatási intézmény határozza meg. Intézményváltás esetén a feltétel általában két féléves, jó eredménnyel végzett tanulmány. Az intézmény általában csak önköltséges képzésre tudja átvenni a hallgatót, akkor is, ha korábbi tanulmányait támogatott vagy ösztöndíjas képzésben végezte.


Sok egyetemen indult angol nyelvű képzés. Át lehet-e menni, ha engem a magyarra vesznek fel?


A jelentkezéskor kell megjelölni, hogy a magyar nyelvű képzésre vagy az idegen nyelvű képzésre kéri-e a felvételét a jelentkező. Ugyanakkor magyar állami ösztöndíjjal támogatott képzés keretében a hallgató által térítési díj fizetése mellett vehető igénybe az alap- és mesterképzés tantervében magyar nyelven meghatározott, magyar nyelven oktatott ismereteknek – a hallgató választása alapján – nem magyar nyelven történő oktatása, ami azt jelenti, hogy az oktatói feltételek biztosításához az intézmény ösztöndíjas képzés esetén is kérhet díjat. Erről az idegen nyelvű képzés meghirdetésekor az intézmény a felvételi tájékoztatóban ad információt, és a jelentkezőnek kell dönteni arról, hogy ilyen feltételek között szeretné-e, tudja-e vállalni a képzést.


Ha a felvételi döntés valamelyik részével nem értek egyet, lesz-e elég időm fellebbezni?


A felvételi döntést követően 15 napon belül van mód a fellebbezésre, de csak akkor érdemes, ha a feltételezett indok jogszabálysértés. A ponthatártól való elmaradás nem ilyen, de akkor sem érdemes például fellebbezni, ha valaki azért nem nyert felvételt a megjelölt intézménybe, mert az intézmény a képzést – például a jelentkezők alacsony száma miatt – nem indítja el.


Van olyan középiskola, amelynek elvégzése után nem kell felvételizni egyetemre/főiskolára?


A felsőoktatásban felvételi jelentkezés benyújtásával, kizárólag sikeres felvételi eljárást követően kezdhetők meg a tanulmányok A középiskolai eredmények alapján központilag kerül megállapításra a tanulmányi és érettségi pontszám. Mindebből következően nincs olyan középiskola, amelynek elvégzése után jelentkezés nélkül be lehet kerülni a felsőoktatásba.


Ha most nem erősítettem meg a felvételi jelentkezésem, megtehetem még valamikor?


A felvételire történő jelentkezés határideje február 15-e. A jelentkezést hitelesítő adatlapok beküldésének vagy Ügyfélkapu regisztráción keresztüli hitelesítésének határideje február 20. A jelentkező adatai visszaigazolására értesítést kap az általa megadott címen. Július 10-ig lehet a hiányzó dokumentumokat pótolni. Ha a felvételi jelentkezés megerősítése nem történik meg, akkor a jelentkezést az adatbázisból törlik.


A felvételin megkérdezik, hogy milyen versenyeken indultam?


Amennyiben van alkalmassági vizsga, akkor a szakhoz kapcsolódóan kérhetnek információt a korábbi tanulmányokkal kapcsolatos eredményekről. A többletpontokra vonatkozóan, a sportversenyeken, valamint országos tanulmányi, szakmai és művészeti versenyeken elért eredmények hivatalos igazolásával lehet a megjelölt szaktól függően adható többletpontok jogosultságát alátámasztani.


Ha felvettek, de közben kaptam egy jó munkalehetőséget, megtehetem-e, hogy csak jövő szeptemberben kezdem meg az iskolát?


A hallgatói jogviszony beiratkozással jön létre. A hallgatói jogviszony létesítését követően csak közvetlenül az intézmény külön, erre vonatkozó engedélye esetén szüneteltethető a hallgatói jogviszony.


Minden dokumentumomat elküldtem, honnan tudhatom meg, hogy hogyan számították ki a pontjaimat?


Minden jelentkezőnek joga és lehetősége van arra, hogy megismerje a róla rögzített adatokat, illetve ellenőrizze azt, hogy helyesen számították-e ki a pontszámait. Erre a www.felvi.hu honlapon található e-felvételi szolgáltatásban van lehetőség. Mindenkinek ajánljuk, hogy nézze meg és ellenőrizze az adatait május-június során, a felvételi döntést megelőző hetekben. Inkább időben jelezze, ha valami hibás, mint később egy jogorvoslati eljárásban.


Vannak olyan szakok, ahová a minimális ponthatárnál magasabb bejutási küszöböt határoztak meg?


Igen, de csak egyes ösztöndíjas képzéseknél: 41 szak esetén magasabb a magyar állami ösztöndíjas képzésekre történő felvétel feltételeként meghatározott minimális pontszám-követelmény, mint az általános minimum. Ezeket minden év decemberében a Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatóban hozzál nyilvánosságra, így minden jelentkező tájékozódhat arról, hogy ezeken a szakokon az állami ösztöndíjas képzéshez milyen teljesítményt kell elérnie. Ilyen szak többek között a jogász, a kommunikáció és médiatudomány, a nemzetközi gazdálkodás,a pszichologia, a gyógypedagógia, a turizmus-vendéglátás. Ugyanakkor e szakokon az önköltséges képzésre történő felvétel minimális feltétele csak a 280 pont elérése.


Ha elértem a 280 pontot, akkor biztosan felvesznek állami ösztöndíjas képzésre?


Amennyiben elérte a 280 pontot, teljesítette az esetleges egyéb követelményeket (pl. alkalmassági vizsga), és belefér az adott intézmény szakos kapacitásába, akkor felveszik, feltéve hogy a szak eléri az induláshoz szükséges létszámot. Ez azt jelenti, hogy ha az adott szakon a felvehető kapacitás 100 fő, és 90 jelentkező van 280 ponttal vagy felette, akkor mindenkit felvesznek ösztöndíjas vagy önköltséges képzésre, annak függvényében, hogy melyikre jelentkezett. Ha a 100 helyre 200 jelentkező van, akkor a jelentkezők teljesítménye alapján olyan ponthatárt állapítanak meg, amellyel 100 fő nyerhet felvételt. Itt is csak a pont számít, az nem, hogy valaki az ösztöndíjas vagy az önköltséges képzést választotta-e.


Mikor határozzák meg a felvételi ponthatárokat?


Az elmúlt évek gyakorlata alapján az általános felsőoktatási felvételi eljárásban adott év július hónapjának második felében hozzák meg az egyes szakok ponthatárait megállapító döntést A felvételi döntés során, aki eléri az adott jelentkezési helyén a ponthatárt, azt fel kell venni (kivéve, ha egy sorrendben előbb megjelölt jelentkezési helyén már felvételt nyert), aki nem éri el a ponthatárt, azt arra a képzésre nem lehet felvenni. Ilyen esetben a jelentkező az általa másodikként, harmadikként, negyedikként vagy akár ötödikként megjelölt helyen száll ismét versenybe a pontszámaival.

 

Hogyan tudhatom meg, hogy az általam megjelölt szakon milyen ponthatárt állapítottak meg?


A ponthatárok 2019-ben július 24-én estétől elérhetőek lesznek a www.felvi.hu honlapon, illetve mindenki – aki a jelentkezéskor megadta a telefonszámát – kap egy sms-t, hogy sikeres-e a felvételije.


Pótfelvételinél kevesebb ponttal is be lehet jutni egyetemre vagy főiskolára, mint a tavaszi felvételin?


A pótfelvételinél is érvényesül a minimális felvételi követelmény, ami alapképzésben és osztatlan képzésben ezen eljárás során is 280 pont. A pótfelvételi eljárásban ráadásul az adott képzésen, az adott intézményben nem lehet alacsonyabb a ponthatár, mint az általános eljárásban. Ez azt jelenti, hogy ha például adott szakon a júliusi ponthatár 345 pont, akkor a pótfelvételiben sem vehető fel alacsonyabb pontszámú jelentkező az adott szakra.


Mit tehetek, ha nem vettek fel?


A jelentkező a besorolási döntésről szóló határozattal szemben, annak közlésétől számított 15 napon belül jogszabálysértésre hivatkozva közigazgatási pert indíthat az Oktatási Hivatal, mint alperes ellen. A keresetlevelet a jogvita eldöntésére illetékes Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címezve, de az Oktatási Hivatalhoz elküldve kell benyújtani – E-felvételi felületén, vagy az Ügyfélkapun keresztül elektronikusan, vagy postai úton (3 példányban) az eljárásban megadott postacímre

 

Link küldés
.
Cikk nyomtatás
Ügyfélszolgálat
Lábléc
Székhely: 1055 Budapest V. Szalay u. 10-14. (Bejárat Honvéd utca - Szalay utca sarok)
Telefon: szociális és családtámogatási ügyekben: (06-1) 795-3168

oktatási és egészségügyi ügyekben: (06-1) 795-4755Link küldés
.
Cikk nyomtatás