GY.I.K. Nem kapott választ kérdésére? Elérhetőségek
Alapértelmezett színséma Nagykontrasztú színséma
Keresés
Főoldal
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma
Ügyfélszolgálati Portálja
Gyakran feltett kérdések

Nincs nyelvvizsgám, de mindenképpen szeretnék, mire elvégzem az alapszakot. Ingyenes-e a nyelvoktatás az intézményekben, és lehet-e ingyen vizsgázni az intézményeken belül?

A legtöbb felsőoktatási intézményben működik nyelvvizsgaközpont vagy nyelvvizsga hely. A belső együttműködéstől függően van arra lehetőség, hogy az intézmény hallgatói idegen nyelvi képzésben szolgáltatásokhoz jussanak. Az intézmények sok helyen biztosítanak nyelvi képzést, van, ahol feltételként a tantervben írják elő nyelvi kurzusok felvételét. Vizsgázni azonban csak nyelvvizsgaközpontban, nyelvvizsga helyen lehet. Ingyen nyelvvizsgára nincs lehetőség a nyelvvizsgáról szóló rendelkezések értelmében.

 

Elfogadják-e plusz pontnak a nyelvvizsgát, ha azt július 10-e és szeptember 1-je között szerzem csak meg?

A jelentkezés során a www.felvi.hu honlapon tájékozódhat a hallgató arról, hogy az adott szakon milyen többletpontokkal lehet számolni. Azon igazolásokat, amelyek többletpontra való jogosultságot adnak, július 9-ig be kell mutatni, így a később megszerzett igazolások már nem érvényesíthetők az adott felvételi eljárásban.

 

Méltányossági alapon mentesülhetek-e a nyelvvizsga-kötelezettségek alól?

Az oklevél megszerzésének feltételrendszere, és ennek keretében az elsajátítandó nyelvtudás törvényi szinten szabályozott. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 51. § (1) bekezdése értelmében „A felsőfokú tanulmányok befejezését igazoló oklevél kiadásának előfeltétele a sikeres záróvizsga, továbbá – ha e törvény másképp nem rendelkezik – az előírt nyelvvizsga letétele. Ha a képzési és kimeneti követelmény szigorúbb feltételt nem állapít meg, az oklevél kiadásához a hallgatónak be kell mutatnia azt az okiratot, amely igazolja, hogy

  1. alapképzésben egy középfokú, „C” típusú általános nyelvi vagy középfokú (B2 szintű) általános nyelvi, komplex,
  2. mesterképzésben a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott

államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsgát tett (a továbbiakban: nyelvvizsga). A tantervben a felsőoktatási intézmény meghatározhatja, hogy milyen nyelvekből tett nyelvvizsgát fogad el, azzal a megkötéssel, hogy a középiskolai érettségi bizonyítvány által tanúsított, illetve az érettségi vizsgaként elfogadott nyelvvizsgát általános nyelvi – komplex – nyelvvizsgaként köteles elfogadni.”

Az Nftv. 107. § (1) bekezdése szerint „Ha az oklevél, illetve bizonyítvány megszerzésének az előfeltétele az általános nyelvvizsga megléte, a követelmény teljesítése alól mentesülnek azok a hallgatók, akik tanulmányaik első évfolyamon történő megkezdésének évében legalább a negyvenedik életévüket betöltik. Ez a rendelkezés azoknál alkalmazható utoljára, akik a 2015/2016. tanévben tesznek záróvizsgát.”

Az Nftv. 107. § (2) bekezdése szerint: „Ha a felsőoktatási intézmény szervezeti és működési szabályzata így rendelkezik az Nftv. 107. § (1) bekezdésben meghatározottakon túl az oklevél, illetve a bizonyítvány megszerzéséhez előírt általános nyelvvizsga-követelmény teljesítése alól mentesülnek azok a hallgatók is, akik a sikeres záróvizsga napjától számított három éven belül nem mutatták be a felsőoktatási intézménynek az általános nyelvvizsgát igazoló okiratot és az oklevél, illetve a bizonyítvány megszerzéséhez előírt általános nyelvvizsga-követelmény teljesítése helyett a felsőoktatási intézmény által szervezett külön nyelvi vizsgát tesznek. Ez a rendelkezés azoknál alkalmazható utoljára, akik a 2012/2013. tanévben tesznek záróvizsgát.”

 

Az Nftv. 40. § (2) bekezdése szerint a felvételi vizsga feltételeként meghatározott nyelvi követelményt a Kormány rendeletében a 2016 szeptemberében első évfolyamon induló alap-, osztatlan képzésre jelentkezők tekintetében, illetve azt követő évfolyamokra jelentkezők tekintetében ír elő. Az Nftv. 40. § (4) bekezdése szerinti nyelvi követelményt (mesterképzésre való jelentkezéskor) először a 2016 szeptemberében induló első évfolyamon kell alkalmazni azok tekintetében, akik e törvény hatálybalépését megelőzően nyelvi követelmény teljesítése nélkül szereztek oklevelet. (Nftv. 111.§)

 

A fenti témákban felmerülő kérdésekről a www.oktatas.hu honlap NYELVVIZSGA menüpontjában tájékozódhatnak.

Link küldés
.
Cikk nyomtatás
Ügyfélszolgálat
Lábléc
Székhely: 1055 Budapest V. Szalay u. 10-14. (Bejárat Honvéd utca - Szalay utca sarok)
Telefon: szociális és családtámogatási ügyekben: (06-1) 795-3168

oktatási és egészségügyi ügyekben: (06-1) 795-4755Link küldés
.
Cikk nyomtatás