GY.I.K. Nem kapott választ kérdésére? Elérhetőségek
Alapértelmezett színséma Nagykontrasztú színséma
Keresés
Főoldal
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma
Ügyfélszolgálati Portálja
Gyakran feltett kérdések

A szakkollégium az önkormányzatiság elvére és a szakkollégisták öntevékenységére épülő tehetséggondozó szervezet. Célja, hogy saját szakmai program kidolgozásával magas szintű, minőségi szakmai képzést nyújtson, segítve a kiemelkedő képességű hallgatók tehetséggondozását, közéleti szerepvállalását, az értelmiségi feladatokra történő felkészülés tárgyi és személyi feltételeinek megteremtését, a társadalmi problémákra érzékeny, szakmailag igényes értelmiség nevelését.

 

Mi a szakkollégiumok működésének jogszabályi háttere?

A szakkollégiumi tehetséggondozást, a szakkollégiumok működését a nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet szabályozza.

A hazai szakkollégiumi mozgalomról, a Szakkollégiumi Chartáról, az Interkollról valamint a szakkollégiumok minősítéséről részletes információ található a szakkollégiumi mozgalom honlapján.

 

A tudományos diákkör széles kört érintő, a hazai, illetve határon túli felsőoktatási intézményekben, azok karain, intézeteiben, tanszékein, műhelyeiben és az ezen szervezetekkel együttműködő kutatóintézetekben működő önképzőköri forma. A diákköri tevékenység alapja az oktatók és hallgatók közötti együttműködés, műhelymunka, szakmai kapcsolat, a minőségi értelmiségi képzés fontos területe.

 

Mi a tudományos diákkörök működésének jogszabályi háttere?

A tudományos diákköri kiválóság elismerését, az Országos Tudományos Diákköri Konferenciát (OTDK), a tudományos diákkörök (TDK) valamint az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) működését a nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet szabályozza.

A tudományos diákkörről (TDK), az Országos Tudományos Diákköri Tanácsról (OTDT) valamint az Országos Tudományos Diákköri Konferenciáról részletes információ található az OTDT honlapján.

Link küldés
.
Cikk nyomtatás
Ügyfélszolgálat
Lábléc
Székhely: 1055 Budapest V. Szalay u. 10-14. (Bejárat Honvéd utca - Szalay utca sarok)
Telefon: szociális és családtámogatási ügyekben: (06-1) 795-3168

oktatási és egészségügyi ügyekben: (06-1) 795-4755Link küldés
.
Cikk nyomtatás