GY.I.K. Nem kapott választ kérdésére? Elérhetőségek
Keresés
Főoldal
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma
Ügyfélszolgálati Portálja

Felülhitelesítés

Tájékoztató a külföldi felhasználásra szánt oktatási iratok hitelesítésérőlA Magyarországon működő oktatási intézmények által kiadott dokumentumok külföldi felhasználásához szükség van azok hitelesítésére. Ez a hitelesítés a dokumentum valódiságának igazolását szolgálja, ezért az eljárás az alábbiak szerint történik.

 1. Köznevelési intézmények által kiállított dokumentumok (általános iskolai bizonyítvány, érettségi, szakközépiskolai bizonyítvány, középiskola által kiadott szakmai bizonyítvány, óvodai és iskolai igazolások stb.) hitelesítése

  A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény a hitelesítésről a következők szerint rendelkezik:
  „93. § Ha a köznevelés rendszerében kiállított okiratot külföldön kívánják felhasználni, azokat hitelesíteni kell, megfelelő felülhitelesítéssel kell ellátni, feltéve, hogy nemzetközi szerződés másképpen nem rendelkezik. A hitelesítést az iskola fenntartója, kormányhivatal által működtetett érettségi vizsgabizottság, a jogutód nélkül megszűnt köznevelési intézmény esetén - a területileg illetékes levéltár adatszolgáltatása alapján - a kormányhivatal végzi el, és az oktatásért felelős miniszter, a külpolitikáért felelős miniszter és az okirat felhasználása szerinti állam magyarországi külképviselete hitelesíti felül.”
   
  Fentiek alapján az általános sorrend tehát:

  1. Az oktatási intézmény kiadja a dokumentumot (pl. iskolalátogatási igazolás, bizonyítvány, másodlat, hiteles másolat kiadása akár jogutódként is stb.), ellátja eredeti bélyegzőlenyomattal és hivatalos aláírással (a továbbiakban: eredeti okirat).

   1. Az eredeti okiratot (nem fénymásolatot) a fenntartó (jelenleg is létező intézmény esetén a fenntartót megtalálja a Köznevelés Információs Rendszerében a http://www.oktatas.hu/hivatali_ugyek/kir_intezmenykereso illetve,
   2. abban az esetben, ha kormányhivatal által működtetett érettségi vizsgabizottság adta ki az iratot (ez ismétlő érettségi esetén a leggyakoribb), akkor az illetékes kormányhivatal (oktatásért felelős főosztálya) ellátja eredeti bélyegzőlenyomatával és hivatalos aláírásával.
   3. Jogutóddal megszűnt intézmény esetén a jogutód fenntartója az illetékes.
   4. Jogutód nélkül megszűnt intézmény esetén ahol az intézmény működött, a területileg illetékes levéltárból kell kérni a tanulmányokra vonatkozóan adatszolgáltatást (pl. törzslapból másolatot, ennek hiányában egyéb az irattárban fellelhető irat másolatát, ami hitelt érdemlően bizonyítja, hogy a bizonyítvány tulajdonosa az adott intézményben folytatta tanulmányait). Ezt követően kell az illetékes kormányhivatalhoz (oktatásért felelős főosztály) fordulni a hitelestésért, vagyis aláírásért és pecsétlenyomatért, melyet szintén az eredeti okiratba tesznek.

  2. Hitelesítés minden hétfőn és szerdán 9-12 óra között telefonon előre egyeztetett időpontban a Belügyminisztériumban történik a 1051. Budapest, Nádor u. 2. szám alatt. Kérjük, mielőtt időpontot foglalna legyen kedves bizonyítványát az iskola intézményfenntartója által is lepecsételtetni, anélkül ugyanis nem tudjuk elvégezni a közbenső hitelesítést. Amennyiben nem tud megjelenni az adott időpontban vagy késik, kérjük ezt mindenképpen jelezze telefonon,ugyanis időpontja 10 perccel később automatikusan törlődik amennyiben nem jelent meg és nem jelezte telefonon. Sürgős esetben más időpontban is lehetséges a hitelesítés, előzetes telefonos egyeztetés alapján.

   Időpontfoglalás az alábbi számokon lehetséges

   Lukács Nóra: 36-1/441-1531

   Ruminé Szíjártó Ildikó: 36-1/999-4544

   Dr. Holecz Róbert: 36-1/441-1364


  3. Az eredeti okiratot ellátja a Külgazdasági és Külügyminisztérium (Konzuli és Állampolgársági Főosztály Hitelesítési Csoport: 1027 Bp., Nagy Imre tér 4. Tel.: 458-1706) az adott országgal kötött megállapodás és a Hágai egyezmény szerint ún. Apostille tanúsítvánnyal vagy eredeti bélyegzőlenyomatával és hivatalos aláírásával. Az eljárás díja 5500 Ft/dokumentum. A dokumentumok beadása hétfőtől csütörtökig 9-12 óráig lehetséges.

  4. Az adott ország magyarországi külképviselete (amennyiben van), szabályai szerint hitelesíti az iratot.

  Felhívom szíves figyelmét, hogy az adott dokumentumról hiteles másolatot csak a kiállító szerv, vagyis az oktatási intézmény (a fenntartó nem) készíthet e célból. A közjegyző általi ún. hiteles másolat az eljárásra nem alkalmas.

  A hivatalos fordítást az eljárás végén javasolt elkészíttetni oly módon, hogy az eredeti dokumentumhoz csatolják (pl. varrják nemzeti színű cérnával) a hiteles fordítást. Javasolt erről az adott ország külképviseletén érdeklődni, mivel gyakran ott is készítenek fordítást. Ellenkező esetben kizárólag az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Irodát (www.offi.hu) megkeresését tudjuk javasolni, tekintettel arra, hogy az adott ország hivatala más, magán fordító iroda fordítását gyakran nem fogadja el külföldön.

  A fentiek szerinti eljárás lehetővé teszi, hogy a bizonyítványt, vagy egyéb köznevelési okiratot annak tulajdonosa csupán egyszer hitelesíttessen és azt a jövőben bármikor felhasználhassa akár más országba is, vagy az egyezmények szerint csak a 4. és/vagy 5. lépést kelljen ismételnie, hiszen a hitelesítés érvényét nem veszti.

  A hitelesítés technikailag az eredeti okirat szabad felületén történik, olvasható bélyegzőlenyomattal és az arra jogosult személy aláírásával. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben a hitelesítő személye eltér a www.kir.hu oldalon közzétett fenntartói képviselőtől, alapítvány vagy cég esetén pedig eltér még a cégjegyzékben szereplő személyektől is, és a meghatalmazott aláírás és pecsétlenyomatával nem rendelkezünk, a hitelesítést mindaddig nem tudjuk elvégezni, amíg azt hitelt érdemlően le nem ellenőriztük.

  A fenti eljárás érvényes a köznevelés rendszerében kiállított OKJ-s bizonyítványokra is, ugyanakkor nem alkalmazandó a felnőttképzési intézmények által kiállított dokumentumok tekintetében. Azok külön eljárásáról érdeklődjenek Irodánktól.

  További információval kollégáink készséggel állnak rendelkezésükre hivatali időben, a +36 1 896-3376-as telefonszámon.

 2. Felsőoktatási intézmény által kiállított dokumentumok (oklevél, diploma, index, tantárgyjegyzék, egyéb igazolások, stb.)

  1. A felsőoktatási intézmény kiadja a dokumentumot (pl. iskolalátogatási igazolás, oklevél, másodlat, hiteles másolat kiadása akár jogutódként is stb.), ellátja eredeti bélyegzőlenyomattal és hivatalos aláírással (a továbbiakban: eredeti okirat).
  2. Az Oktatási Hivatal Ügyfélszolgálata ellátja a dokumentumot eredeti bélyegzőlenyomattal és hivatal aláírással. (Cím: 1122 Budapest, Maros u. 19-21.; Tel.: 374-2100; Ügyfélfogadási idő: Hétfőtől csütörtökig: 9-12 és 13-16 óráig, pénteken 9-12 óráig.) Az eljárás illetékmentes.
  3. Az eredeti okiratot ellátja a Külgazdasági és Külügyminisztérium (Konzuli és Állampolgársági Főosztály Hitelesítési Csoport: 1027 Bp., Nagy Imre tér 4. Tel.: 458-1706) az adott országgal kötött megállapodás és a Hágai egyezmény szerint ún. Apostille tanúsítvánnyal vagy eredeti bélyegzőlenyomatával és hivatalos aláírásával. Az eljárás díja 5500 Ft/dokumentum. A dokumentumok beadása hétfőtől csütörtökig 9-12 óráig lehetséges.
  4. Az adott ország magyarországi külképviselete (amennyiben van), szabályai szerint hitelesíti az iratot.
 
 

 
 
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Központi Ügyfélszolgálati Iroda
Link küldés
.
Cikk nyomtatás

Lábléc

Székhely: 1054 Budapest V. Szemere u. 6. (Bejárat Honvéd utca 13-15. felől)
Telefon: szociális ügyekben: (06-1) 795-3168

oktatási és egészségügyi ügyekben: (06-1) 795-4755


Adatvédelmi tájékoztató

Link küldés
.
Cikk nyomtatás