GY.I.K. Nem kapott választ kérdésére? Elérhetőségek
Keresés
Főoldal
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma
Ügyfélszolgálati Portálja

Nemzeti Kiválóság Program

A Társadalmi Megújulás Operatív Program részeként megvalósuló Nemzeti Kiválóság Program célja a kimagasló oktatási, kutatási tevékenység ösztönzése a nemzetgazdasági, valamint az európai gazdasági térség szempontjából jelentős eredmények elérése céljából. Fő tevékenysége egy olyan átfogó pályázati rendszer megvalósítása, ami lehetővé teszi az oktatói-kutatói életpálya tervezhetőségét, a kiváló MSc- és doktoranduszhallgatók, doktorjelöltek és doktori fokozatot szerzett oktatók-kutatók nemzeti K+F programokban való részvételének támogatását. A tehetséggondozó program elősegíti, hogy a legkiválóbb doktorjelöltek, oktató-kutatók Magyarországon vállaljanak munkát, továbbá vonzóvá teszi a külföldön dolgozó kiváló magyar oktatók, kutatók számára a Magyarországra történő visszatelepülés, valamint a kiváló külföldi oktatók, kutatók számára a magyarországi K+F projektekben való részvétel lehetőségét.

A Nemzeti Kiválóság Programról részletes információ található a pályázatkezelő szervezet (Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal) honlapján.

További információ kérhető a projektre és a pályáztatás folyamatára vonatkozóan: tamop424@kih.gov.hu

Az egyes ösztöndíj-kategóriákra vonatkozó kérdések a pályázati útmutatókban szereplő e-mail címeken vagy a www.nemzetikivalosag.hu honlapon tehetők fel.

Telefon: +36 (1) 301-3200 (kérni kell a Nemzeti Kiválóság Program projektirodáját);

elérhető hétfőtől csütörtökig 8:00-16:30, pénteken 9:00-14:00 óráig.

 

Nemzeti Kiválósági Program ösztöndíjai

 

Eötvös Loránd Hallgatói Ösztöndíj:

Az Eötvös Loránd Hallgatói Ösztöndíj pályázat célja a tehetséges hallgatók kutatási tevékenységének és szakmai fejlődésének támogatása, amelynek eredménye magas színvonalú, figyelemre méltó publikáció (szakdolgozat, diplomamunka, TDK-dolgozat vagy tudományos cikk), egyéb – az adott tudományágban releváns – tudományos, műszaki vagy művészi alkotás, továbbá a doktori tanulmányok megkezdésére való felkészülés.

 

Apáczai Csere János Doktoranduszi Ösztöndíj:

Az Apáczai Csere János Doktorandusz Ösztöndíj pályázat célja a kiemelkedő tudományos eredményeket felmutató doktoranduszok kutatási tevékenységének és szakmai fejlődésének támogatása, amelynek eredménye magas színvonalú, figyelemre méltó publikáció, egyéb – az adott tudományágban releváns – tudományos, műszaki vagy művészi alkotás, valamint a doktori disszertáció megfelelő előkészítése, megalapozása.

 

Jedlik Ányos Doktorjelölti Ösztöndíj:

Az ösztöndíjra azon kiváló doktorjelöltek pályázhatnak, akik doktori tanulmányaik alatt kiemelkedő eredményességgel kutattak, a támogatási időszakban aktívan részt vesznek egy adott kutatási, fejlesztési (magyarországi felsőoktatási, akadémiai vagy nonprofit kutatóhelyi) projektben, bekapcsolódnak a hazai felsőoktatásba, vállalják, hogy az ösztöndíjas időszak alatt egy adott magyar felsőoktatási intézményben végzik és/vagy hasznosítják tudományos kutatásukat, továbbá vállalják, hogy a támogatási időszak végéig benyújtják disszertációjukat. A pályázókkal szemben életkori megkötés nincsen.

 

Határon Túli Kiváló Hallgatói Ösztöndíj:

Az ösztöndíj elsődleges célja, hogy támogassa a Magyarország határain kívül élő magyarul anyanyelvi szinten beszélő kiváló mesterszakos hallgatókat, akik kimagasló eredményeket értek el az útmutatóban megadott tudományterületeken.

 

Határon Túli Doktori Ösztöndíj:

Az ösztöndíj elsődleges célja, hogy támogassa a Magyarország határain kívül élő magyarul anyanyelvi szinten beszélő, doktori tanulmányait végző vagy doktori értekezésüket készítő kutatókat, akik kimagasló eredményeket értek el a saját tudományterületükön.

Link küldés
.
Cikk nyomtatás

Lábléc

Székhely: 1054 Budapest V. Szemere u. 6. (Bejárat Honvéd utca 13-15. felől)
Telefon: szociális ügyekben: (06-1) 795-3168

oktatási és egészségügyi ügyekben: (06-1) 795-4755


Adatvédelmi tájékoztató

Link küldés
.
Cikk nyomtatás