GY.I.K. Nem kapott választ kérdésére? Elérhetőségek
Keresés
Főoldal
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma
Ügyfélszolgálati Portálja

A Gyermek- és Ifjúsági Osztály feladatai

1. A Gyermek- és Ifjúsági Osztály kodifikációs feladatai keretében:

 1. előkészíti a gyermek- és ifjúságpolitikát érintő jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó eszközök szakmai koncepcióját;
 2. vizsgálja az a) pont szerinti jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök szakmai megalapozottságát, hatását, és figyelemmel kíséri hatályosulásukat.

 

2. A Gyermek- és Ifjúsági Osztály koordinációs feladatai keretében:

 1. koordinálja a több ágazatot érintő gyermek- és ifjúságpolitikai programok kialakítását és végrehajtását;
 2. működteti az Ifjúsági Szakmai Egyeztető Fórumot (ISZEF), ellátja az ISZEF titkárságának tevékenységével összefüggő feladatokat,
 3. koordinálja a határon túli ifjúsággal való együttműködés rendszerét és kidolgozza fejlesztésének szakmai irányait.

 

3. A Gyermek- és Ifjúsági Osztály nemzetközi és európai uniós feladatai körében:

 1. együttműködik a Gyermekvédelmi és Gyámügyi Főosztállyal a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1991. évi LXIV. törvényben foglaltak megvalósulásáról szóló jelentések elkészítésében;
 2. ellátja az EKTB 15. sz. Ifjúságpolitika és sportügyek szakértői munkacsoport irányítását és működtetését;
 3. ellátja, illetve koordinálja Magyarország európai uniós tagságából, valamint a visegrádi országok együttműködéséből és egyéb nemzetközi tagságokból eredő ifjúságügyi feladatokat, valamint összehangolja az egységes hazai álláspont kialakítását és képviseletét, továbbá elkészíti a nemzetközi szervek tájékoztatását szolgáló jelentéseket, és ellátja az adatszolgáltatással kapcsolatos feladatokat;
 4. ellátja a két- és többoldalú, államközi szerződésekből, vegyes bizottsági megállapodásokból eredő, ifjúságügyi feladatokat;
 5. részt vesz az Európai Unió Oktatás, Ifjúság, Kultúra és Sport Tanácsa üléseinek előkészítésében, valamint kidolgozza és egyezteti az ifjúsági területre vonatkozó tagállami mandátumot.

 

4. A Gyermek- és Ifjúsági Osztály funkcionális feladatai körében a költségvetés előkészítése során részt vesz a gyermek- és ifjúságpolitikai költségvetési előirányzatok tervezésében, kidolgozza azok szakmai tartalmát, és figyelemmel kíséri felhasználásukat.

 

5. A Gyermek- és Ifjúsági Osztály egyéb feladatai körében:

 1. szakmai irányítási feladatkörében
  1. a Nemzeti Ifjúsági Stratégia és cselekvési tervei keretében kidolgozza a gyermek- és ifjúságpolitikával, a fiatalokat érintő szolgáltatásokkal, az ifjúsági turizmussal, a gyermekek és fiatalok iskolán kívüli szabadidejének eltöltésével, továbbá az önkormányzatok gyermek- és ifjúságpolitikai feladatellátásával kapcsolatos szakmai irányokat, fejlesztési koncepciókat és programokat, valamint összehangolja az azokban foglalt feladatok megvalósulását,
  2. részt vesz a diák- és szabadidősporttal kapcsolatos minisztériumi feladatok ellátásában;
  3. meghatározza a gyermek- és ifjúságpolitikához tartozó területek szakmai felügyeleti rendszerét, és az e területhez tartozó tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítési rendszert és követelményeket;
  4. ellátja a gyermekeket és ifjúságot segítő telefonos lelki segélyszolgálatok működésével kapcsolatos kötelezettségeket;
  5. figyelemmel kíséri a gyermeki jogok érvényesülését, ennek érdekében kidolgozza és működteti az ezt vizsgáló utókövetés és értékelés rendszerét;
  6. feladatkörében együttműködik a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézettel, segíti és értékeli a módszertani fejlesztéseket és tevékenységet, együttműködik a gyermekek és fiatalok élethelyzetére, körülményeik alakulására, a gyermek- és ifjúságpolitikai intézkedések hatásainak kimutatására szolgáló kvantitatív és kvalitatív kutatások meghatározásában és koordinációjában;
  7. ellátja a Gyermek- és Ifjúsági Alapprogram működtetésével kapcsolatos minisztériumi feladatokat;
  8. ellátja a Magyar Ifjúsági Konferencia (MIK) és a MIK Állandó Bizottsága működtetésével összefüggő feladatokat.
 2. támogatási, fejlesztési feladatkörében
  1. közreműködik az ifjúsági célú pályázatok szakmai tartalmának, bírálati szempontjainak kialakításában;
  2. gondoskodik a szakmai szervezeti egység tevékenységi köréhez kapcsolódó szerződések, megállapodások előkészítésével, szabályszerűségük biztosításával, illetve nyilvántartássukkal kapcsolatos feladatokról;
 3. ellátja a minisztérium gyermek- és ifjúságpolitikával kapcsolatos, más közigazgatási szerv vagy a minisztérium más szervezeti egységének feladat- és hatáskörébe nem tartozó feladatait.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás

Lábléc

Székhely: 1054 Budapest V. Szemere u. 6. (Bejárat Honvéd utca 13-15. felől)
Telefon: szociális ügyekben: (06-1) 795-3168

oktatási és egészségügyi ügyekben: (06-1) 795-4755


Adatvédelmi tájékoztató

Link küldés
.
Cikk nyomtatás