GY.I.K. Nem kapott választ kérdésére? Elérhetőségek
Alapértelmezett színséma Nagykontrasztú színséma
Keresés
Főoldal
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma
Ügyfélszolgálati Portálja
Magyar Ifjúság 2020.

A Magyar Ifjúság 2020 – Jelentés az Ifjúsági Szakmai Egyeztető Fórum tevékenységéről a Nemzeti Ifjúsági Stratégia II. Cselekvési Tervének megvalósítása kapcsán c. kiadvány összefoglalóan tartalmazza az ifjúsági korosztályt közvetlenül szolgáló kormányzati cselekvéseket az összes ágazatra kiterjedő módon. A dokumentum komplexen mutatja be az intézkedések megvalósulásának, megvalósításának aktuális (2013. június) eredményeit, valamint az e mögött megjelenő ágazati együttműködések eredményességét, hozzájárulva a horizontális szemléletű integrált ifjúságpolitika megerősödéséhez. A kiadvány összegzi az Emberi Erőforrások Minisztériuma Ifjúságért és Sportkapcsolatokért Felelős Helyettes Államtitkárság koordinálásával működő hat tematikus ISZEF-munkacsoportba delegált szaktárcák, civil szakértők beszámolóit, ajánlásait, a munkacsoportok vezetőinek összefoglalóit, és 2020-ig terjedő fejlesztési célokat fogalmaz meg - a jelentés célja szerint impulzusokat szolgáltatva az ifjúsági korosztály élethelyzetének javítását szolgáló közép- és hosszú távú fejlesztési tendenciák kijelöléséhez.

 

A kiadvány elektronikus változata letölthető innen.

Link küldés
.
Cikk nyomtatás
Ügyfélszolgálat
Lábléc
Székhely: 1055 Budapest V. Szalay u. 10-14. (Bejárat Honvéd utca - Szalay utca sarok)
Telefon: szociális és családtámogatási ügyekben: (06-1) 795-3168

oktatási és egészségügyi ügyekben: (06-1) 795-4755Link küldés
.
Cikk nyomtatás