GY.I.K. Nem kapott választ kérdésére? Elérhetőségek
Keresés
Főoldal
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma
Ügyfélszolgálati Portálja

Könyvtári terület

A Közgyűjteményi Főosztály irányítása alá tartozik Magyarország legnagyobb kulturális intézményrendszere (3717), a könyvtári rendszer, amelynek célja, hogy a könyvtárhasználat jogával élve mindenki hozzájuthasson az információkhoz. Ezt ma már a könyvtárak korszerű információs-kommunikációs eszközökkel szolgálják, segítve az új technika alkalmazásához szükséges tudás elsajátítását is. A könyvtárak jelenlegi működését a rendszerváltás után megalkotott, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény szabályozza.
 
A könyvtárak különböző típusokba sorolhatók:
 • nemzeti könyvtár,
 • országos szakkönyvtár,
 • felsőoktatási (egyetemi, főiskolai) könyvtár
 • szakkönyvtárak (egyházi, múzeumi, műszaki, orvosi stb.)
 • megyei könyvtárak,
 • települési közkönyvtárak
 • iskolai könyvtárak, továbbá
 • könyvtári szolgáltató helyek.
 
A statisztikai adatok alapján a könyvtárak több mint 100 millió, szakszerűen nyilvántartott dokumentummal rendelkeznek, látogatóik száma meghaladta az évi 27 milliót, az általuk kölcsönbe adott dokumentumok száma több mint 33 millió és a távhasználatok száma meghaladja a 60 milliót.
 
A könyvtárosok mint információközvetítő szakemberek azon dolgoznak, hogy e nagy szolgáltató rendszer segítségével:
 • minden nyilvánosságra hozott információt hozzáférhetővé tegyenek,
 • elérhetővé tegyék a tudományos eredményeket és megszerezzék a kutatáshoz szükséges releváns információkat,
 • csökkentsék a különböző hátrányokat,
 • elősegítsék a tanuláshoz, továbbtanuláshoz, felnőttképzéshez, informális tanuláshoz, tájékozódáshoz, vagy
 • ügyintézéshez szükséges ismeretek megszerzését, másfelől,
 • lehetőségeket nyújtsanak a kikapcsolódáshoz.
 
E szolgáltató tevékenység mellett a könyvtárak gyűjtik és őrzik a nyomtatott és más formában közzétett műveket, a kulturális örökség könyvtárba tartozó javait.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás

Lábléc

Székhely: 1055 Budapest V. Szalay u. 10-14. (Bejárat Honvéd utca - Szalay utca sarok)
Telefon: szociális ügyekben: (06-1) 795-3168

oktatási és egészségügyi ügyekben: (06-1) 795-4755


Adatvédelmi tájékoztató

Link küldés
.
Cikk nyomtatás