GY.I.K. Nem kapott választ kérdésére? Elérhetőségek
Alapértelmezett színséma Nagykontrasztú színséma
Keresés
Főoldal
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma
Ügyfélszolgálati Portálja
Kulturális szakértő
Kulturális szakértői tevékenység folytatásának feltételei
 
Elérhetőségi adatok: Emberi Erőforrások Minisztériuma Kulturális Fejlesztési, Örökségvédelmi és Igazgatási Főosztály, 1055 Budapest, Szalay utca 10-14.
Telefon: 06-1-795-4178, 06-1-795-1200
Fax: 06-1-795-0224
A hatósági ügy illetékes ügyintézője: Dr. Szűcs József
 
Az ügy leírása:
A kérelmezhető szakterületek, szakágak és részszakterület:
1. Könyvtári szakterület
2. Közművelődési szakterület
3. Múzeumi szakterület
Muzeológiai tudományterületek köre:
Természettudomány szakág
Régészet szakág
Numizmatika szakág
Képzőművészet szakág
Iparművészet és építészet szakág
Történeti muzeológia szakág
Néprajz és szabadtéri néprajz szakág
Mezőgazdaság- és agrártörténet szakág
Műszaki- és technikatörténet szakág
Irodalom-, színház- és zenetörténet szakág
4. Levéltári szakterület
5. Világörökségi szakterület
 
Kulturális szakértői tevékenységet az folytathat, aki az adott szakterületen rendelkezik
1. a) a Rendelet 1. mellékletében előírt mesterfokozattal és szakképzettséggel vagy egyetemi szintű végzettséggel és szakképzettséggel és
b) a tevékenység megkezdését megelőzően 3 évnél nem régebben szerzett - legalább 5 éves, múzeumi szakterületen legalább 10 éves szakmai gyakorlattal.
2. Könyvtári szakterületen kulturális szakértői tevékenységet az folytathat, aki az 1. pontban foglalt feltételeket teljesíti, és a kultúráért felelős miniszternek a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló rendelete szerinti akkreditált könyvtári szakértői tanfolyam jellegű szakmai továbbképzés elvégzéséről tanúsítványt szerzett.
3. Közművelődési szakterületen kulturális szakértői tevékenységet az folytathat, aki az 1. pontban foglalt feltételeket teljesíti, és a miniszternek a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló rendelete szerinti akkreditált közművelődési szakértői tanfolyam jellegű szakmai továbbképzés elvégzéséről tanúsítványt szerzett.
4. Múzeumi szakterületen a muzeális intézmények működési engedélyével összefüggő szakkérdésben kulturális szakértői tevékenységet az folytathat, aki az 1. pontban foglalt feltételeket teljesíti, és a miniszternek a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló rendelete szerinti akkreditált muzeológiai szakértői tanfolyam jellegű szakmai továbbképzés elvégzéséről tanúsítványt szerzett.
5. Világörökségi szakterületen világörökségi szakterület részszakterületeként említett, a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló kormányrendeletben meghatározott tájvédelem és természetvédelem szakterületeken kulturális szakértői tevékenységet az folytathat, aki a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló kormányrendelet alapján tájvédelmi szakterületen vagy a természetvédelmi szakterületen belül az élővilágvédelem vagy a földtani természeti értékek és barlangok védelme részterületeken szakértői tevékenység folytatására jogosult.
 
A bejelentés tartalmazza:
1. annak a szakterületnek, részszakterületnek, szakágnak a megjelölését, amelyen a bejelentő kulturális szakértői tevékenységet folytat;
2. végzettségre, szakképzettségre utaló adatokat (ideértve a végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevél számát, az oklevelet kibocsátó felsőoktatási intézmény nevét, nem magyar felsőoktatási intézményben szerzett oklevél esetén, a Magyarországon megszerezhető oklevéllel való egyenértékűség elismerésről szóló határozat számát);
3. szakmai gyakorlat megszerzésének helyére, idejére utaló adatokat (ideértve a betöltött munka- vagy feladatkört és a végzett szakmai tevékenységet);
4. az előírt tanfolyam elvégzéséről szóló tanúsítvány számát, keltét;
5. a bejelentés időpontját.
A bejelentéshez csatolni kell az erkölcsi bizonyítványt, amely tanúsítja, hogy a bejelentő büntetlen előéletű és nem áll az adott szakterületen végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt. Az erkölcsi bizonyítvány iránti kérőlapon ezen tény igazolását kell kérni.
 
A bejelentéshez szükséges formanyomtatvány itt letölthető.
 
A bejelentést postai úton az Emberi Erőforrások Minisztériuma Kulturális Fejlesztési, Örökségvédelmi és Igazgatási Főosztályának címezve lehet benyújtani.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás
Ügyfélszolgálat
Lábléc
Székhely: 1055 Budapest V. Szalay u. 10-14. (Bejárat Honvéd utca - Szalay utca sarok)
Telefon: szociális ügyekben: (06-1) 795-3168

oktatási és egészségügyi ügyekben: (06-1) 795-4755


Adatvédelmi tájékoztató

Link küldés
.
Cikk nyomtatás