GY.I.K. Nem kapott választ kérdésére? Elérhetőségek
Keresés
Főoldal
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma
Ügyfélszolgálati Portálja

Múzeumi műtárgyak kölcsönzése

A műtárgykölcsönzési engedélyek kiadásánál a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kultv.) 38. § (6)-(9) az irányadó.

 

Ennek értelmében

  • a muzeális intézmény a kulturális javakat határozott időre, de legfeljebb öt évre szóló írásbeli szerződés alapján adhatja, illetve veheti kölcsön
  • a kulturális javak kölcsönbe adásáról szóló szerződéshez mellékelni kell a kölcsönadott kulturális javak leltári számmal ellátott jegyzékét; a kulturális javak kölcsönbe adásáról szóló szerződésben kölcsönzési díj és pénzügyi biztosíték köthető ki
  • a kulturális javak kölcsönbe adásáról szóló szerződésnek tartalmaznia kell:
    • a kölcsönvevő által a kölcsönadott kulturális javaknak biztosítandó állományvédelmi követelményeket, beleértve a klimatikus viszonyokat, a csomagolás és a szállítás feltételeit,
    • a kölcsönadott kulturális javak sérülése esetén követendő eljárást,
    • a kölcsönvevő által nyújtandó vagyonbiztonsági feltételeket, beleértve az esetlegesen szükséges muzeológusi, rendőrségi vagy egyéb fegyveres kíséretet is
  • a muzeális intézmény nyilvántartásában szereplő kulturális javak nem muzeális intézmény számára, továbbá külföldre történő kölcsönadásához a miniszter hozzájárulása szükséges. A hozzájárulás megadása során a miniszter azt vizsgálja, hogy a fenti (a Kultv. 38. § (8) bekezdésben) rögzített feltételek fennállnak-e.

 

Az EMMI Közgyűjteményi Főosztálya kölcsönzési engedélyt csak beérkezést követő dátummal tud kiadni, visszamenőleges engedély megadása nem áll módjában. Az ügyintézés az intézményvezető hatáskörébe tartozik.

 

A Közgyűjteményi Főosztály vezetője számára meg kell küldeni a szerződés másolatát (amennyiben idegen nyelven kötötték, annak magyar nyelvű fordításával együtt), illetve egy rövid kérvényt, amelyben szerepel kinek és milyen célból kölcsönzi az intézmény a műtárgyakat (EMMI – Kultúráért Felelős Államtitkárság Közgyűjteményi Főosztálya; 1055 Bp. Szalay utca 10–14.)

 

A kölcsönzési engedélykérelem megküldésekor – a kölcsönzési időtartam meghatározásánál – figyelemmel kell lenni a kiállítás időtartama, valamint a tényleges kölcsönzési időtartam (szállítás, kiállítás építés illetve bontás időtartama) közötti különbségre. A műtárgyak kölcsönzése kizárólag az engedélyben feltüntetett kezdőnaptól megengedett.

Link küldés
.
Cikk nyomtatás

Lábléc

Székhely: 1055 Budapest V. Szalay u. 10-14. (Bejárat Honvéd utca - Szalay utca sarok)
Telefon: szociális ügyekben: (06-1) 795-3168

oktatási és egészségügyi ügyekben: (06-1) 795-4755


Adatvédelmi tájékoztató

Link küldés
.
Cikk nyomtatás