GY.I.K. Nem kapott választ kérdésére? Elérhetőségek
Keresés
Főoldal
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma
Ügyfélszolgálati Portálja

Gyermek és Ifjúsági Alapprogram

Az Alapprogram az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezeti kezelésű előirányzataként támogatja a gyermekek és a fiatalok programjait, szervezeteit, kezdeményezéseit. A gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram, valamint a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet összehangolt működésén keresztül valósítja meg a Kormány ifjúságpolitikai célkitűzéseit.

 

Az Alapprogram kezelő, és a titkársági feladatokat ellátó szerve a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet (NCSSZI).

 

A Gyermek és Ifjúsági Alapról, a Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítványról, valamint az ifjúsággal összefüggő egyes állami feladatok ellátásának szervezeti rendjéről szóló 1995. évi LXIV. törvény 4.§ (1) bekezdés szerint az Alap bevételi forrásaiból a következő célokat lehet támogatni:

a gyermekek testi, lelki, szellemi fejlődését segítő programokat, azon belül különösen:

 • a gyermekek egészséges szabadidő eltöltésével kapcsolatos tevékenységeket,
 • a gyermekek iskolán kívüli nevelésével összefüggő tevékenységeket,
 • a gyermekek testi és lelki egészségét veszélyeztető jelenségek elleni fellépéssel kapcsolatos kezdeményezéseket,
 • a honismereti, a helyismeretet elősegítő, a haza szeretetére nevelő programokat, a természeti és épített környezet megóvását, védelmét segítő programokat,
 • az ifjúság közösségi kezdeményezéseit, saját szervezeteik és csoportjaik kezdeményezéseit és tevékenységét,
 • az ifjúság érdekében tevékenykedő intézmények, nem-kormányzati szervezetek olyan programjait, amelyek építenek a részvételre, a demokratikus döntéshozatalra, az együttműködésre,
 • a demokráciára neveléssel, a demokratikus működés gyakorlásával és az állampolgári neveléssel kapcsolatos programokat és kezdeményezéseket,
 • a fiatalok saját problémamegoldó képességének erősítését elősegítő programokat,
 • az európai integrációs folyamatban való ifjúsági részvételt, valamint az európai kapcsolatok kiépítését segítő kezdeményezéseket,
 • a kábítószer, az alkohol, a dohányzás és más egészségkárosító szerek fogyasztásának veszélyeivel kapcsolatos megelőző, figyelemfelhívó programokat,
 • hátrányos helyzetben lévő gyermekek és fiatalok felzárkóztatását segítő programokat,
 • az ifjúság társadalmi helyzetének változásait nyomon követni képes információs és elemző rendszer kiépítését és működését.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás

Lábléc

Székhely: 1054 Budapest V. Szemere u. 6. (Bejárat Honvéd utca 13-15. felől)
Telefon: szociális ügyekben: (06-1) 795-3168

oktatási és egészségügyi ügyekben: (06-1) 795-4755


Adatvédelmi tájékoztató

Link küldés
.
Cikk nyomtatás