GY.I.K. Nem kapott választ kérdésére? Elérhetőségek
Keresés
Főoldal
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma
Ügyfélszolgálati Portálja

Gyermek és Ifjúsági Alapprogram Tanácsa

Az emberi erőforrások minisztere a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram, valamint az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő összehangolt működésén keresztül valósítja meg a Kormány ifjúságpolitikai célkitűzéseit.

 

A Gyermek- és Ifjúsági Alapprogram Tanácsa hatáskörét, illetékességét, feladatait a Gyermek- és Ifjúsági Alapprogram és a Regionális Ifjúsági Irodák működéséről szóló 2/1999. (IX. 24.) ISM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 6. §-a, valamint a Gyermek- és Ifjúsági Alapprogram Tanácsáról szóló 1292/2012. (VIII. 13.) Korm. határozat 3. pontja határozza meg.Az Alapprogram Tanácsának feladata:

a) dönt az Alapprogram - az országos és a regionális támogatási rendszerben felhasználható - keretösszegeinek irányairól és arányairól, a központi pályázatok meghirdetéséről, a pályázatok, illetve támogatási igények elbírálásának szempontjairól és a támogatások felhasználásának ellenőrzési és értékelési rendjéről,
b) dönt a pályázatok, illetve támogatási igények elbírálásának rendjéről, az elbírálásban résztvevők köréről,
c) a hozzá beérkezett pályázatok, illetve támogatási igények alapján - a miniszter véleményének előzetes meghallgatásával - dönt a támogatások odaítéléséről,
d) meghatározza a támogatások kedvezményezettjeivel kötendő szerződések tartalmát, a kedvezményezettek értesítésével, a velük való kapcsolattartással összefüggő szabályokat és feladatokat,
e) közreműködik az ellenőrzési és értékelési feladatokban,
f) az Alapprogram működésének tapasztalatai és értékelése alapján javaslatot tesz a miniszternek a 2. § (2) bekezdésében meghatározott célok keretei között az éves prioritásokra, az éves költségvetési törvény tervezésével összhangban a költségvetési keretösszegre,
g) kapcsolatot tart és egyeztet a hasonló célú támogatásokat nyújtó döntéshozó testületekkel,
h) meghatározza ügyrendjét és a működésének nyilvánosságával összefüggő szabályokat,
i) összehangolja a Regionális Ifjúsági Tanácsok munkáját,
j) közreműködik a gyermek- és ifjúsági szolgáltatások fejlesztésének tervezésével és összehangolásával kapcsolatos feladatok ellátásában, e körben együttműködik a területfejlesztésért felelős központi államigazgatási szervekkel, valamint az Országos Területfejlesztési Tanáccsal,
k) közreműködik a gyermekek és az ifjúság élethelyzetének javításával kapcsolatos, a gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter által előkészített programok kidolgozásában,
l) részt vesz a gyermek- és ifjúságpolitika célkitűzéseinek, fejleményeinek a társadalommal való megismertetésében,
m) feladatainak ellátása során együttműködik az Országos Fogyatékosügyi Tanáccsal, illetve a Roma Integrációs Tanáccsal.

A Tanács feladatainak végrehajtásáról évente két alkalommal írásban tájékoztatja a minisztert.
TAGOK

A Kormány 1292/2012. (VIII.13.) Korm. határozata a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram Tanácsáról - alapján a Tanácstagok összetétele megváltozott.

A Gyermek és Ifjúsági Alapprogram Tanácsának elnöke: a miniszter (EMMI) által vezetett minisztérium részéről a gyermek- és ifjúságpolitikai szakterület képviselője: dr. Varga-Bajusz Veronika

Az országos önkormányzati érdekszövetségek képviseletében: Balaicz Zoltán

HÖOK képviseletében: Gulyás Tibor

NOE képviseletében: Vári Ferenc

Magyar Cserkész Szövetség képviseletében: Buday Barnabás

Egyházak képviseletében: Antalicz Gábor, Németh Zoltán

ISZOSZ képviseletében: Kósa András Csaba

Magyar Diáksport Szövetség képviseletében: dr. Molnár László
TITKÁRSÁG
Gyermek és Ifjúsági Alapprogram Tanácsa
GYIA titkárság


A Gyermek és Ifjúsági Alapprogram Tanácsának titkársági feladatait az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (EMET) látja el.

A GYIA Tanács titkára: az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő munkatársa.
Titkársági munkatárs: Kátai Brigitta

Elérhetőség:
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Civil, Oktatási és Szociális Támogatások Igazgatósága

Családi és Ifjúsági Támogatások Osztály

1134 - Budapest, Váci út 45/C

Tel.: 06-1/795-2948

E-mail: brigitta.katai@emet.gov.hu

 Gyermek- és Ifjúsági Alapprogram Tanácsa üléseinek emlékeztetői

Link küldés
.
Cikk nyomtatás

Lábléc

Székhely: 1054 Budapest V. Szemere u. 6. (Bejárat Honvéd utca 13-15. felől)
Telefon: szociális ügyekben: (06-1) 795-3168

oktatási és egészségügyi ügyekben: (06-1) 795-4755


Adatvédelmi tájékoztató

Link küldés
.
Cikk nyomtatás