GY.I.K. Nem kapott választ kérdésére? Elérhetőségek
Alapértelmezett színséma Nagykontrasztú színséma
Keresés
Főoldal
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma
Ügyfélszolgálati Portálja

Állami sportlétesítmények

1. Olimpiai központok, valamint a stratégiailag kiemelt állami sportlétesítmények

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának (EMMI) irányítása alatt álló Nemzeti Sportközpontok fő feladata az olimpiai központok működtetése és fejlesztése, az egyes sporttal kapcsolatos, kiemelt állami feladatok ellátásának elősegítése, az egyéb, állami tulajdonban lévő, az állami vagyon részét képező, vagyonkezelésébe, használatába, üzemeltetésébe adott, valamint egyes, az EMMI vagyonkezelésébe tartozó ingatlanok – különösen sportlétesítmények – üzemeltetéséről, hasznosításáról, fejlesztéséről történő gondoskodás.

 

A Nemzeti Sportközpontok jelenleg az alábbi ingatlanok kezeléséről gondoskodik:

 

1106 Budapest, Fehér út 9. (Fehér úti Sporttelep)

1089 Budapest, Vajda Péter u. 48. (Népligeti Sporttelep)

1022 Budapest, Marczibányi tér 16. (Ormay László Asztalitenisz Csarnok)

2890 Tata, Baji út 21. (Tatai Edzőtábor)

2336 Dunavarsány, külterület, 050/4 hrsz. (Dunavarsányi Edzőtábor)

8184 Balatonfűzfő, Uszoda utca 1. (Balatonfűzfői Uszoda)

1103 Budapest, Kőér u. 1/A. (Kőér utcai Sportuszoda)

1138 Budapest, Margitsziget 23800/7 hrsz. (Hajós Alfréd Sportuszoda)

1138 Budapest, Margitsziget 23801 hrsz. (Széchy Tamás Sportuszoda)

1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 8. (Császár- Komjádi Sportuszoda)

6725 Szeged, Alsóvárosi Feketeföldek 158. (Maty-éri Evezőspálya)

1121 Budapest, János-hegyi út 010503/9 hrsz. (Budai Sporthotel)

2300 Ráckeve, Kossuth Lajos utca 92. (Ráckevei Vízisporttelep)

1044 Budapest, Megyeri út 11-13. (Szusza Ferenc Stadion)

3234 Mátraszentimre – Galyatető, Vasas út 14. (Galyatetői Síház)

3233 Gyöngyös – Mátraháza, Kékesi út 21. (Mátraházi Edzőtábor)

1111 Budapest, Magyar Tudósok Körútja 7. (Tüskecsarnok)

2098 Pilisszentkereszt, Téry Ödön utca 24. (Turista Múzeum)

8253 Révfülöp, Halász utca 51-53. (Révfülöpi Vitorláskikötő)

1146 Budapest, Hermina u. 49.

1037 Budapest, Mikoviny u. 2-4.

8237 Tihany, Kenderföld u. 6.

 

További, részletes tájékoztatás a www.mnsk.hu honlapon található.

 

2. Az állami vagyon körébe tartozó, az ingatlan-nyilvántartásban sporttelepként megjelölt ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adása, valamint sportcélú ingatlanok értékesítése

A sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Stv.) 64. § (3)–(5) bekezdése, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. § (4) a) pontjában foglalt elidegenítési tilalomra való tekintettel az ingatlan-nyilvántartásban sporttelepként nyilvántartott állami tulajdonú ingatlanok a sportpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium előzetes egyetértésével adhatók ingyenesen önkormányzati tulajdonba. Az önkormányzat az így tulajdonba kapott ingatlant a tulajdonszerzést követő
15 évig köteles elsődlegesen sportcélokra használni, és ezt az ingatlan másodlagos jellegű hasznosítása sem veszélyeztetheti, továbbá ez idő alatt azt csak a sportpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium egyetértésével terhelheti meg, illetve értékesítheti. Az Stv. 64.§ (3)-(5) bekezdése szerinti hatáskört a 4/2013. (I. 31.) EMMI utasítás mellékletének 121.§ (1) bekezdés c) pontja és 7. függelékének V.B) pontja értelmében az Emberi Erőforrások Minisztériuma sportért és ifjúságért felelős államtitkára gyakorolja.

 

3. A sportcélú ingatlanok elidegenítésével, megterhelésével összefüggő tulajdonosi méltányossági kérelmek elbírálása

Az egyes sportcélú ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló 1996. évi LXV. törvény alapján tulajdonba adott sportcélú ingatlanok esetén a törvény 5. § (5) bekezdésében foglaltak alapján a sportigazgatási szerv méltányosságból hozzájárulhat a sportcélú ingatlan

  1. fejlesztését, korszerűsítését, felújítását szolgáló hitelfelvétel vagy állami, valamint európai uniós támogatás érdekében történő megterheléséhez, továbbá ezen teherrel biztosított igény kielégítése érdekében történő elidegenítéséhez;
  2. elidegenítéséhez, ha azt azonos vagy hasonló sportcélú, értékében egyező vagy azt meghaladó ingatlan szerzése, építése érdekében kérik;
  3. elidegenítéséhez vagy megterheléséhez, ha azt a helyi önkormányzat szociális, egészségügyi, oktatási vagy művelődési feladatainak megvalósítása érdekében kéri és az elidegenítendő ingatlan helyett azzal értékében és sportcélú használatában egyező másik ingatlant (a továbbiakban: csereingatlan) biztosít;
  4. megterheléséhez, ha annak célja közszolgáltatás vagy közüzem működésének biztosítása a közszolgáltató javára történő szolgalmi jog, használati jog, vezetékjog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése.

 

Az egyes sportcélú ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló 1996. évi LXV. törvény 5. § (5) bekezdésében foglalt hatáskört a 4/2013. (I. 31.) EMMI utasítás mellékletének 121.§ (1) bekezdés c) pontja és 7. függelékének V.B) pontja értelmében az Emberi Erőforrások Minisztériuma sportért és ifjúságért felelős államtitkára gyakorolja.

Link küldés
.
Cikk nyomtatás
Ügyfélszolgálat

Lábléc

Székhely: 1054 Budapest V. Szemere u. 6. (Bejárat Honvéd utca 13-15. felől)
Telefon: szociális ügyekben: (06-1) 795-3168

oktatási és egészségügyi ügyekben: (06-1) 795-4755


Adatvédelmi tájékoztató

Link küldés
.
Cikk nyomtatás