GY.I.K. Nem kapott választ kérdésére? Elérhetőségek
Keresés
Főoldal
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma
Ügyfélszolgálati Portálja

Szociális ellátások, megváltozott munkaképességű személyek ellátásai 2020-ban

A szociális ellátásokat, és a megváltozott munkaképességű személyek ellátásait érintő 2020. január 1-jétől hatályos legfontosabb jogszabályi változások.

I. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások változásai:

-A 2019. január 1-jétől bevezetett „gyermekek otthongondozás díja” (GYOD) nevű ellátás

összege 2020-tól bruttó 123 910 forintra emelkedik. Ha a szülő több, önellátásra képtelen gyermekről is gondoskodik, részére másfélszeres összegben kell az ellátást folyósítani.

GYOD-ra jogosult az a vér szerinti vagy örökbefogadó szülő, aki

a) súlyos fogyatékosságából eredően önellátásra képtelen vér szerinti vagy örökbefogadott gyermekéről, vagy

b) tartós betegségéből eredően önellátásra képtelen gyermekéről

gondoskodik.

A jogosultság a gyermek életkorától függetlenül megállapítható, kizárólag a szülő-gyermek viszony releváns. A jogosultság megállapítására a járási hivatal rendelkezik hatáskörrel.

 

-Az ápolási díj alapösszegének 5%-os emelése révén az alapösszegű ápolási díj összege a korábbi 37 490 Ft-ról 39 365 Ft-ra nő. Ezzel párhuzamosan az emelt összegű ápolási díj összege 56 400 Ft-ról 59 050 Ft-ra, a kiemelt ápolási díj összege pedig 67 485 Ft-ról 70 860 Ft-ra nő.

- A rászoruló idős személyek részére nyújtott időskorúak járadékának jövedelemhatára és az ellátás összege 2020-tól – a nyugdíjak emelkedésének megfelelően (infláció-követően)  2,8%-kal emelkedik.

Az időskorúak járadékára jogosító jövedelemhatár és az ellátás összege az egyes jogcímek esetében a következőképpen változik 2020. január 1-jétől:

a)nem egyedülálló személy esetében az időskorúak járadékára jogosító jövedelemhatár, illetve az ellátás maximális összege 25 630 forintról 26 350 forintra emelkedik,

b)egyedülálló, 75. évesnél fiatalabb személy esetében az időskorúak járadékára jogosító jövedelemhatár, illetve az ellátás maximális összege 30 150 forintról 30 995 forintra emelkedik,

c)egyedülálló, 75. életévét betöltött személy esetében az időskorúak járadékára jogosító jövedelemhatár, illetve az ellátás maximális összege 40 700 forintról 41 840 forintra emelkedik.

-2020. január 1-jétől változnak a közgyógyellátás jogosultsági feltételei. Az ellátás jogosultsági időtartama a duplájára nő, azaz az idei évtől az alanyi közgyógyellátásra való jogosultságot négy évre, a normatív közgyógyellátásra való jogosultságot pedig két évre állapítják meg.

A szociális ellátások igénylésére szolgáló nyomtatványok többek között Családi Tudakozó Nyomtatványok rovatában is elérhetőek.

II. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásait érintő változások:

-Bővült a megváltozott munkaképességű személyek ellátásai tekintetében elismerhető biztosítási jogviszonyok köre:

oA megváltozott munkaképességű személyek ellátására az szerezhet jogosultságot, aki többek között a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül legalább 1095 napon át, 10 éven belül legalább 2555 napon át vagy 15 éven belül legalább 3650 napon át a Tbj. 5. §-a szerinti biztosított volt.

o2020. január 1-jétől a biztosítási időbe be kell számítani az örökbefogadói díj folyósításának idejét is. 

-2020. január 1-jétől változik a felülvizsgálat alól mentesülők köre. A rokkantsági ellátásban részesülő felülvizsgálatát nem kell elvégezni, ha a felülvizsgálatra meghatározott időpontban, vagy a felülvizsgálati eljárás megindításának időpontjában az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig hátralevő időtartam a 10 évet nem haladja meg. Továbbá mentesül a felülvizsgálat alól az a rokkantsági ellátásban részesülő személy is, akinek rehabilitációja nem javasolt, .mert egészségkárosodása jelentős és önellátásra nem vagy csak segítséggel képes („E” minősítési csoportba tartozik).

-Az ellátások minimum és maximum összegének meghatározásához használt vetítési alap a nyugdíjemelés mértékével emelkedik, összege 2020. január 1-jétől 104 405 Ft.

Link küldés
.
Cikk nyomtatás

Lábléc

Székhely: 1055 Budapest V. Szalay u. 10-14. (Bejárat Honvéd utca - Szalay utca sarok)
Telefon: szociális ügyekben: (06-1) 795-3168

oktatási és egészségügyi ügyekben: (06-1) 795-4755


Adatvédelmi tájékoztató

Link küldés
.
Cikk nyomtatás